„…Az ÁVH feladatát csak úgy tudja ellátni, ha beosztottjait törhetetlen hűség, szeretet és ragaszkodás hatja át dicső Pártunk és szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs iránt…"

— (Péter Gábor, született Eisenberger Benő, az ÁVH parancsnokának utasítása 1951. május 21.

SzalonA hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt Rajz Károlyné és társa ellen indított büntetőügyben a bíróság a hivatalos helyiségébe, 1055.Budapest, Markó u. 25.szám, III/383.alatt, 2012.évi október hó 30. napján 08:30 órára.

A cukros néni esete...

Előzmény: a Rendőrség kihallgatta  R. Károlyné 74 éves asszonyt csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt. Fent nevezettet gyanúsítottként hallgatták ki. R. Károlyné védelmét felvállalta a Dr. Gaudi Nagy Tamás vezette Nemzeti Jogvédő Iroda.

Na végre!
Nem tudok eléggé hálás lenni a Hatóság mélyen tisztelt képviselőjének, hogy lefülelték a cukros nénit. Most utólag be kell vallanom, amikor először találkoztam vele az Erzsébet-téren, már akkor is gyanús volt nekem ez az öregasszony.

Éva néni, R. Károlyné akkor Negro cukorral kínált. Én balga, elfogadtam, pedig számíthattam volna sanda szándékára, hiszen háromszínű lobogót tartott a másik kezében. Aztán, amikor az egyenruhás hatósági képviselők kitekerték kezéből a magyar zászlót (Magyarországon valaki magyar zászlóval? Na ne! Földrajzi értelemben az egykori Engels-tér is zsugorodó hazánk területe ma még), nos amikor a kitekert magyar zászlón többször is áthágtak a Szolgálunk és Védünk cég emberei, lám csak, mekkora felelőtlenség volt elfogadni az édességet, na! Noha máig nem tudom, mi az a Kettes fogó, meg Hatos fogó, de komoly vadászjelenetnek lettem szemtanúja, amikor a fehérhajú öregasszonyt - mint valami vadász trófeát - vitték rúdra aggatva diadalmas arccal az arcnélküliek. Diadalmasan búgtak a vadászkürtök meg a rendőr-szirénák. Éva néni valami olyasmit kiáltott a rúdon csüngve, hálóval szakszerűen körültekerve, hogy vigyázzatok a kocsimra. Te jó ég, mondom, ennek még a végén kerékbilincset tesznek a kocsijára.
Aztán látom, csupán kopott kétkerekű bevásárló kocsiról van szó, benne az ősz hölgy apró holmijai. Ez eset után  Éva néni alakját az Irigy Hónaljmirigy műsorában láthattuk viszont, mint „Vazul néni”. Vígan heherészhettek rajta a „mindenevő” TV nézők. Azóta baráti körben rajta is maradt a „Vazul néni”
Van is hasonlóság, nem is kicsi: az eredeti Vazul is igaz magyar volt, és a nyitrai várban a bajorok által fogvatartott herceg a beözönlő külföldi éhenkórászokat akarta jobb belátásra bírni.
Ezért is kellett az akkori hatalomnak kinyírni. Így került trónra az ezerszer is elátkozott Orseoló Péter, aki többször is kijelentette: „...ezt a fajzatot - mármint a magyarokat - az utolsó szálig ki fogom irtani...” Nem sikerült neki. Pszt …- Lassan mondom, hogy mindenki megértse: a többi erre törekvőnek sem fog sikerülni!! Most pedig a Budaházy tárgyaláson megint előkerül a fehérhajú néni, és mit tesz Isten: szaloncukorral kínálja - Karácsonykor - a Hatóság mélyen tisztelt képviselőjét. Szinte látom magam előtt: kijön az ügyész a tárgyalóból, nincs zsebe a talárnak, Éva néni előugrik rejtekéből, és rángatja a nyakkendőjét.
Az események most már gyorsan peregnek: Konkoly főügyér menekülni próbál, a férfi halántékán kidagadnak az erek, szeme guvad, már nem képes menekülni, vergődik, mint tehetetlen pillangó a pusztító jégesőben, aztán visszahúzódik, miután kitépte magát támadója fojtásából. (Noha ezt csak a vád állítja.) Súlycsoport különböző, neme különböző, erőnlét különböző. Végre győz a jobbik e gigászi küzdelemben!  Micsoda pillanatok ! Megmenekül a jogi főember. Mindenki fellélegzik...
Sikerült a karácsonyi szaloncukrot visszautasítani!
Tiszta igaza van, gondoljuk csak meg: ó borzalom: ki tudja, mit rejtett magában Éva néni szaloncukra?

Nem,  Éva néni, az egészen más!  Megosztom veletek az igazságot:
Ő bizony szaloncukorral akar hangulatot váltani a komor folyosón.
Úgy-e, nincs magát kissé is normálisnak tartó ember, aki komolyan gondolná, hogy egy 74 éves öregasszony roront a taláros  főügyész-helyettesre?

Éva néni, Éva néni, galamblelkű Éva néni! Máskor jobban különböztesd a tiszta búzát - a Konkolytól! (Czékus Jób)
2011. július 22..