„Egy irgalmatlan nagy görbe orr, felette éles szemek, alatta ravasz ajkak mosolya, beárnyékolva két dugóhúzószerű hajfonat által, ezer rongyba foszló antic öltözet - valóságos mozaik - két sáros lábon ingó görbe hát, pintli és síp… ez a zsidó.”

— (Ónody Géza: Tiszaeszlár)

Demonstráció a rakparti Fehér Ház előtt!

A terrorista bűncselekményekkel vádolt Budaházy Györgyöt és 15 társát példátlan módon összesen 124 és fél év fegyházra ítélte a Fővárosi Bíróság.

A megtorlásokkal terhes, gyalázatos ötvenes évek után 60 évvel, napjainkban is zajlanak koncepciós perek?!

Hazánkban a politikai elit érdekcsoportok hatalmát védő egyik kiterjesztett csáp a törvénykezésben Budaházy György és 17 társa ellen 2007 óta húzódó tárgyalássorozat végén drákói döntése közfelháborodást gerjesztett a társadalomban.

Minden hétfő délután 14 és 16 óra között az Országgyűlés irodaháza a „Fehér Ház” előtt találkoznak a kitartó hazafiak. Budaházy György édesanyja elmondta: – Hétfőnként eljönnek azok az emberek, akik szeretnék elmondani véleményüket. Mi nem valaki vagy valami ellen, hanem az igazságért küzdünk. Szeretnénk, ha eljutna a hangunk a képviselőkig. Ne csak akkor legyen fontos a jelenlétünk, amikor a szavazatainkra számítanak. A demonstráció alkalmat ad arra is, hogy eszmét cseréljünk egymással.

Dr. Kenéz Andrea bírónő nevét sokan az emlékezetünkbe vésték, amikor az ítélet indoklását felolvasta a hallgatóság és az elítéltek előtt. Mindenkinek - még a kivezényelt rendőrök arcára is kiült a döbbenet a bírói ítélet hallatán.

Az elképesztő indoklásban szereplő szavak hihetetlenül hangzottak a "jogszolgáltatás" fellegvárának falai között. A bírónő az ítélethirdetésnél gyakran használta az - úgy véljük, úgy hisszük kifejezéseket.
A joggyakorlat történetét figyelembe véve, értékelhető bizonyíték nélkül a kegyetlen gyilkosra sem mérnek ítéletet!

– "A terrorizmus fogalma ma 2016-ban teljesen más értelmet nyer a 2006-os eseményeihez képest!" – emelte ki indoklásában Dr. Kenéz Andrea bírónő. Jogi értelemben ez a mondat értelmezhetetlen és árulkodik a törvénykezés szakmaiatlanságáról.

– Az ügyész az ítélethirdetés után még súlyosbítást kért. – mondja szomorúan a házi őrizetben levő Gyuri édesanyja, Mária. – A hazafiak védelmét ellátó ügyvédek fellebbeztek a házi őrizet enyhítéséért (lakhelyelhagyásért), vagyis a teljes szabadlábon való védekezésért.

Ha visszatekintünk az eltelt hét évre, a tárgyalássorozat alatt sokszor reménykedtünk egy igazságos ítéletben.

Sajnos a mai napig nem kaptuk meg a tárgyalásokról készült jegyzőkönyveket, pedig fiam ezt több alkalommal is kérte a bírónőtől – panaszolta Mária. – Ami azért is baj, – folytatta az édesanya – mert így a fiam nem jutott hozzá a védelméhez szükséges teljes információhoz, a saját ügyével kapcsolatban. Nem beszélve arról a tényről, hogy a bizonyítási eljárás tele volt szabálytalanságokkal, a vádirat pedig hemzseg a valótlan állításoktól.

Példátlan, hogy egy önmagát demokratikus jogállamnak nevező országban az alapvető védekezéshez való jog és a jog előtti egyenlőség is sérült Budaházy és társai ellen folytatódó koncepciós eljárásban.

Dr. Szikinger István, – az elsőrendű vádlott, Budaházy György ügyvédje védőbeszédében hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során számtalanszor emlegetett emberi jogokat a bíróság miért nem veszi figyelembe a vádlottakra vonatkozóan – és miért nem kaphatják meg a védekezéshez való alapvető jogot?

A vád szerint, súlyosbító körülmény, hogy a terrorizmussal vádolt hazafiak, állami szervet, az Országgyűlést kívánták befolyásolni "akcióikkal".

Egyrészt, semmiféle bizonyíték nem támasztotta alá a vád állításait, nem nyert bizonyítást, hogy az ügyészség által előadott cselekményeket kik követték el.

Másrészt, a Magyar Országgyűlés nem állami szerv, hanem az az emberek által megválasztott és az általuk felhatalmazott képviselőket tömörítő legmagasabb népképviseletet ellátó fórum!

A vádlottak mindegyike kivétel nélkül értéket adó tagjai a társadalmunknak. Többen közülük távolról sem ismerik vádlott társaikat. Az ügyészség mégis a fennálló rend megdöntésére létrejött "Magyarok Nyilai" elnevezésű szervezet tagjaiként, bűnszervezetben elkövetett terrorista bűncselekményekkel vádolta őket, de a csoport létezését sem tudta bizonyítást érdemlően megállapítani.

Ezért gondoltuk azt, hogy a Fehér Házból kilépő képviselőket szólítjuk meg egyenként és felhívjuk a figyelmüket e perben tengerikígyóként tekergőző anomáliákra, ha még létezik népképviselet, el kell mondanunk a nép által felhatalmazott képviselőinknek!

Hétfőnként találkozzunk az Országgyűlés irodaháza "Fehér Ház" előtt.

cím: (Széchenyi rakpart 19. Budapest; 1358. Telefon, +36 1 441 5000)

B.M.