"Nagy kéréssel fordulok RÁKOSI elvtárshoz:…ártatlanul…szenvedtem 10 hónapon keresztül, ártatlanul és indokolatlanul szenvedett a családom is, de rehabilitálva mégsem lettem, sőt, szabadulásom óta újabb igazságtalan ítéletek sújtanak…Kérem azonban, Rákosi elvtárs, ne értsen félre; én nem azért érzem a Párthoz tartozónak magam, mert a Pártban vannak még olyan személyek is, akiket inkább a becsvágy fűt, mint a lelkesedés a munkásosztály ügy iránt – nem!...azért akarok a Párt tagja maradni, mert ugyanabból a különös anyagból vagyok gyúrva, mint a többi kommunista, …nem tudok másért élni, mint a Párt!...Kérem, Rákosi elvtárs, bízzon bennem, és én nem fogok segítségére méltatlannak bizonyulni…"

— (Bauer Tamás édesapja, dr.Bauer Miklós, ÁVH-s főtiszt 1954.II.21.)

140. évforduló alkalmából emlékezünk Eszter sírjánál

Örökkzöld Október Egyesület és a Lelkiismeret’88 Egyesület
(Az alábbi írás 2012-ben íródott: "GONDOLATOK HÚSVÉTI VIRRASZTÁSKOR 2012-ben.")

TISZAESZLÁR 3 2mbAz imádságokkal kegyelmi állapotot élünk át.
Megerősített tudatomban, hogy a jézusi Golgota a magyarság Golgotájával azonos!

Az éjszakai imádság közben emlékképek sora villant fel a Jézusi szenvedés és a sok fiatal magyar lány értelmetlen véráldozata kapcsán. A hit nagyon fontos, mert a hittel csatlakozik lényed a világhoz, a Hit minősíti a lelkiséget.
1. Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
5. A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közűl vagy a kecskék közűl vegyétek.
7. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, a hol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földét.
15. Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret; még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost ejéndik az első naptól fogva a hetedik napig, az olyan lélek irtassék ki Izráelből.”

Mózes II. könyve 12. rész

 „Eljőve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kelle öletni a húsvéti báránynak.”

Lukács Evangélioma 22.7.

A zsidó purim és pészah ideje egybeesik a keresztény Húsvét, helyesebben Feltámadás ünnepével és az azelőtti készülődéssel.

Pészah ünnepének alapja, hogy az ún. Egyiptomi fogságból szabadultak az egyiptomiakat ért sok csapás, gyilkosság és kifosztásuk árán. Purim pedig a perzsák közötti mészárlás és a zsidó hatalom megerősítésének ünnepe. /70 ezer perzsát elevenen égettek el, mai napig ezt ünneplik!/

Az egyiptomi esetben megölik az áldozati bárányt, és az ő vérét kenik a házakra, hogy megvédelmezzék magukat, és kedvezzenek bosszúálló istenüknek. Vajon Jézus Krisztus és a keresztény magyar szűz leányok vérét is ezen rituálé okán ontották ki?

Nehezen találja az ember a szavakat, ökölbe szorul a kéz, az igazságérzet pedig a végletekig csorbul. Budaházy Györgyöt és társait súlyos évekkel büntették ma első fokon, és szolidaritásunkról kell biztosítanunk Gyuri társait is, ők is bajtársak. Gyuri egymaga 17 év fegyházat kapott!
Forrás: https://kuruc.info/r/7/241078/

Szakács Árpád 2 kapcsolódó cikke: 1. cikk, 2. cikk

1. rész: A ravatalozóban

2. rész: A temetőben:

mihály molnár lászlóMihályi Molnár László író, történész, volt politikus. Csehszlovákia szétbomlása előtt a prágai parlamentben a magyar frakció vezetője volt. A Magyarok Világszövetsége Trianon 100. Bizottságának tagja. Az orosz-ukrán háborút elemző írása saját Facebook-oldalán jelent meg.

Háború és béka

Nem tévedés! Arról a békáról van szó, amit meg akarnak etetni a világgal. Engem már kedden eltiltott a FB, ki tudja milyen elvek alapján, pedig csak tényeket közöltem, hogy nekünk nem kell bemutatni a Kárpátalját 1945 óta megszálló ukránokat, akik gyűlölik a magyarokat (törvénybe iktatott diszkrimináló nyelvtörvénnyel megpecsételve!), ott vannak a magyarok vérével áztatott szolyvai tömegsírok. S jeleztem, hogy megérdemelnének egy kis leckéztetést. Még csak azt sem írtam, hogy milyen lecke lenne az. Az oroszok keményebbet mutattak.

Gyermekek oltásáról ROBERT MALONE kutató orvos virológus, immunológus komoly felhívása szülőknek, nagyszülőknek.
 
A videó szövege:
Felelőssége tudatában kijelenti, hogy az mRNA genetikai vakcinát Ő maga fejlesztette ki.
 
Három fontos dolog: mielőtt meghoznák ezt a visszafordíthatatlan döntést (a gyermek beoltása)

A nemzetközi erőtér kimutatta foga fehérét !!
Kívülről képezik ki az ellenzéki összefogás aktivistáit

– A capitoliumi ostrom 2022-es importálása várható – mondja Földi László. A nemzetbiztonsági ezredessel azért kezdeményeztünk beszélgetést, mert Barack Husszein Obama, az USA 44. elnöke szerint Trump leváltásával a harc nem ért véget, Magyarország még hátravan. Ennek a kereszténységre, a demokráciára és az eljövendő országgyűlési választásokra nézvést különösen hátborzongató üzenetnek a hátteréről, a szolgálatok felelősségéről, a rendszerről, a módszerről és az alkalmazott technikákról faggattuk a szakértőt.

Honvédelmi törvénytervezet
 
Tájékoztatásul  közöljük, hogy a 33 éves "rendszer nem váltás" ide vezetett: a mindenkori hatalom szembe megy a magyarok érdekeivel! ÉLES lőfegyver használata megengedett!
Nemzeti kormányunknak titulált hatalommal bíró minisztere ezt a vérlázító rendeletet időszerűnek tartja, ugyanakkor a 2015 óta hazánkat ostromló migránsokkal szemben nincs elrettentő katonai megtorlás!
KIT SZOLGÁL EZ A RENDELET?  
Melyet a parlament 2022. február 15 -én kíván elfogadni.
Ezek után szavazol, vagy cselekszel?
 
L'88. Csoport
"ASzálasi festmény xrisztotelész a barátom, de még nagyobb bDSC03188arátom az IGAZSÁG!"
" Az Igazság akkor is IGAZSÁG, ha csak egy szem látja!"
 
Bonfini gyűjtötte csokorba a szkíta erkölcs értékes voltát, amely a Hungarista erkölcs alapja is: 
"Az IGAZSÁG náluk nem törvényekkel volt elfogadtatva, hanem
jellemükbe volt oltva!
Nem volt nagyobb gonosztett náluk a lopásnál. Természettől fogva becsületesek voltak."
                                                                 (Zajti Ferenc: Magyar évezredek c.könyv 25.o.)

Megemlékező kuruc.info-s cikk itt olvasható.

 

Szálasi Ferenc esküje nemzetvezetővé történő választása alkalmából (Filmhíradó archivumból)

 

tűzSZER-TŰZ gyújtása a téli napfordulón!

2021. december 21-én

16:00 - Boldogasszony köszöntés

16:30 - Tűzgyújtás

 „…Keresd meg az embereket a környezetedben, akik hozzád hasonlóan szomjazzák a Fényt…együtt gyújtsatok tüzeket…”

Boldogasszony köszöntés

2021-ben a Boldogasszony köszöntések elmaradtak, így Molnár V. Józsi bácsi Hét Boldogasszony köre úgy döntött, hogy Ők is csatlakoznak a Szent hegyen évtizedek óta megtartott téli napfordulós őrtűzéhez az Ősi Hitünk Boldogasszony Őrzői és a Lelkiismeret’88 Csoporthoz.

A köszöntés egyben alkalom "közös" Jóska bácsinkért való imádkozásra.

szeszak2021. december 1-én, 90. évében megtért Őstenéhez egy igaz magyar ember. Nagy űrt hagyván maga után!

Mély megrendüléssel, sajnálattal vesszük tudomásul, hogy az Igazságot szerető és az igazságért harcoló honfitársunk e földi világból eltávozott! 

Tisztességével, szellemi nagyságával, tudásával szolgálta nemzetét. Az ügyvédek csoportjából is kiemelkedett hazugságot, álnokságot nem tűrő személyisége -- már igen ritka az ilyen gerinces erkölcsi tartás! 

A Kárpát-haza hű fiaként átérezte magyar küldetését.

Hajdú-Bihar Megye Főügyészeként feltárta az olaj ügy maffia hálózatát, s a regnáló hatalom legfőbb ügyésze köszönet helyett felállította az ügyészi székből és nyugdíjazta.

A magyar lelket megtörni nem lehet, ez után is az igazságot szem előtt tartva élte életét és működtette honlapját.

 A kétezres évek elején szükségét érezte, hogy létrehozzanak egy segítő kezet nyújtó ügyvédi társaságot. A Nemzeti Jogvédő Alapítványnak Ő volt a szellemi atyja -- mely  szerint, minden megyében működjön egy Jogvédő Alapítvány.

A Lelkiismeret’88. Egyesület ténykedése és jogorvoslati ügyei folytán Budapesten ugyan létrejött a mai napig is működő Nemzeti Jogvédő Alapítvány, de az alapítók Őt kihagyták! Vajon miért?

Homonnay  Ottó János sorai gyönyörűen tükrözik személyiségét: 

„Felelősségének tudatában él és tudja, hogy tetteiért csak tettekkel fizethet még itt, e földi életben – nem valaki másnak – egy elképzelt áldozatnak a vérével. Hite nem gyáva, egyéni felelősség alól kibúvókat kereső, emberi méltóságtól megfosztott bábut, hanem gerinces, emelt fővel járó, valóságos magyart faragott belőle, mint amilyennek valójában az Alkotó eredetileg elképzelte.

Életszemléletében, életszeretetében, életének minden pillanatában az Istennel való állandó együttlétében, tetteiben valóban mintájává vált annak az embertípusnak, kit a nagy Alkotó saját képére és hasonlatosságára teremtett magyarnak.”

Az élet tapasztalatát, tudását, bölcsességének hiányát örökké érezni fogjuk!

Esténként, ha felnézünk a csillagos égre, s szólunk Hozzá, biztosak lehetünk benne, hogy választ kapunk kérdéseinkre  ---

„ A  TISZTA  LELKIISMERET  VEZÉRELJE  CSELEKEDETEINKET!”

Köszönjük, hogy életünk részese voltál!

Lelkiismeret’88. Egyesület

       elnöksége és tagjai