„Erjedést, viszályt és ellenségeskedést kell előidéznünk egész Európában… és más földrészeken is. Ebből kétszeres hasznot húzunk… az országok hozzászoktak ahhoz, hogy bennünk elkerülhetetlen kényszerítő erőt lássanak… ily módon a gójok kormányai továbbra is az emberiség jótevőit és megmentőit fogják látni bennünk…"

— (Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei VII. Jegyzőkönyv)

alkotmány konferencia programIII. ALKOTMÁNYJOGI KONFERENCIA PROGRAM

12h- 12h15- Megnyitó : ifj Hegedűs Lóránd, Vesztergam Miklós – Ősi magyar himnusz

12h 20 - 12h40 - Fáy Árpád- 20 perc-A jogrenden kívül vagy belül helyezkedik e el az Alkotmány / kivetítő/

12h45-13h05 - Ertsey Attila- 20 perc- A tulajdon problémájának megoldása a Történeti Alkotmányra támaszkodva

13h10 -13h30 – Dr Horváth Attila- 20 perc - A Történeti Alkotmány jelentősége napjainkban

13h35-13h55- Dr Diviki Attila- 20 perc - A létező természetjogállam / kivetítő/

14h-14h20 – Dócs Dávid-20 perc- Az Alkotmány szerepe a megmaradásunk érdekében: Alkotmány és az Anyaföld védelme

14h25-14h45-Földi László -20 perc- Az alkotmányjog társadalmi vetülete

Szünet / min 15 perc /

15h15-15h35- Dr Fiszter Zsuzsanna-20 perc  A devizahitelezés és az alkotmányos jogok

15h40-16h - Dr Monostory Attila- 20 perc nemzeti jog-eus jog

16h05-16h35:  Dr Drábik János- 30 perc- A Kelet és Nyugat küzdelme: a történeti alkotmányosság

16h35-17h: Dr Bene Gábor- 20 perc – A népszuverenitás és a szentkorona szuverenitás viszonya

17h-18h Kerekasztal, összefoglaló

Himnusz

Hiszekegy Istenben, Hiszek egy Hazában,

Hiszek egy Isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

ZENEEsküszünk

141115.Karos faült.SZER 13FÉNYÜNNEP
SZER-TŰZ gyújtása a télinapfordulón
2022. december 21-én szerdán 17.30

„…Keresd meg az embereket a környezetedben, akik hozzád hasonlóan szomjazzák a Fényt…együtt gyújtsatok tüzeket…”
A szent tűz tisztelete az ősvallás, vagyis napistenhitünk legtisztább, legszakrálisabb ősvallása mind a mai napig.
Ezzel - a tizenötödik tűzgyújtással, a  NAP világát szimbolizáló lánggal ismét hódolunk az ősi hagyománynak REND-nek.
Az  élet - halál  örök körforgása, a régiek elmúlása, az újak születése ugyanolyan önmagába visszatérő REND, mint a NAP  pályája annak születésétől alábukásáig. Őseink ugyanis nem a természeti erőket imádták, hanem éppen azokat a minőségeket tisztelték, amelyeknek  e z e k   a jelképei. Tűzszertartás keretében kapcsolatot teremtünk őseinkkel. Ősi hitünk szerint a sötétség hatalmának ideje az éjszaka, elűzésük legjobb fegyvere a Nap tükre és a tűz, amelyben az ősök tanyáznak. 
A tűz lángja Őseink megídézésére száll az Égre:

„Őseink, hőseink, tekintsetek le ránk.
Tinéktek áldozunk, Hozzátok száll imánk”

ZENE: Lángok, lángok

Akik velünk szeretnék megélni ezt a magasztos pillanatot, azokat az Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői és a Lelkiismeret’88 Egyesület szeretettel várja a szertűz meggyújtásának helyszínén a  Budai- hegységben fekvő Látó hegyen (Gugger-hegyen) - az ÁRPÁD nagyfejedelmünkről elnevezett - kilátó alatti kis tisztáson. Alkalmunkon a tárogató hangja, valamint a láng fellobbantása segíti lelkünk igazi kapcsolatát az égiekkel.

A helyszín térképének linkje:
https://www.google.com/maps/place/Árpád+kilátó/@47.5327117,19.0029299,15z/data=!4m5!3m4!1s0x
4741d925a07ce1b1:0xed82d297f9c78d54!8m2!3d47.5351802!4d18.9998084
Helyszín: Budapest II. ker.:Törökvész út - Kapy út kereszteződésénél levő „pléhkrisztus”-tól tovább gyalog a Verecke lépcsőn felfelé (kb.: összesen 400 m.) a felső szakaszáig, Verecke útba érkezik, ahol egy táblát helyezünk el, hogy az Árpád kilátó ŐRTŰZ balra, kb. 100 lépés után jobbra a betonútra, majd folyamatosan a hegyre vezető erdei úton az Árpád kilátó alatti kis tisztásig..
Megközelíthető: BKK-val: 11-es busszal. Batthyány térről a Verecke lépcső megálló RC https://bkk.hu/menetrendek/#11 vagy 29-es busszal. Hűvösvölgy, illetve Szentlélek tér felől, Verecke lépcső megálló.

Mindenki hozzon magával:
- jelzés értékű tűzifát, zseblámpát, meleg italt, harapni valót.
Érdeklődés: Tölgyesiné Taraba Magdi +36 70 362 7174 e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kérünk jelentkezőket, akik segédkeznek a máglya állításánál.
Máglya állítás: 21-én. 11 órától mb. +36 70 362 7174
20-án délelőtt fagyűjtés
GONDOLJ ARRA: NEM VAGY EGYEDÜL !
Kérjük BAU-DUG-ASSAN - kat és a hunok ISTENÉT, áldja meg vérünk.
Úgy legyen!
http://www.lelkiismeret88.hu 

Nagy beteg az én Hazám...
Porlik, üszkösödik az a fundamentum, ami országomat ezer éven át megtartotta.
A hazát sokféleképpen el lehet árulni, és amire választ szeretnék, az kivétel nélkül az én személyes tapasztalatom.
Ha pontosan szeretnék fogalmazni, tragédiám - velem történt, de mivel nem magamnak önös célból, hanem a magyarságnak tettem, az én népem tragédiája is.
Egyetlen népet sem pusztítottak el nyíllal, ágyúval vagy egyéb fegyverrel, de minden nép elveszett, aki elvesztette örökségét.
Mit ér egy örökség, ha magyar...
Erre a kérdésre akkor kaptam választ, amikor a szülőfalumban uralkodó osztrák mágnás, aki a térségben a vadászati jogot is gyakorolja, gátlástalanságának eredményeként 2018-ban a Pórszombati Génbank helyrehozhatatlan vadkárokat szenvedett. Mindezt következmények nélkül tehette. Ez a gyűjtemény, amely a régi magyar gyümölcskultúrát próbálta megőrizni a pusztulástól, egyedülálló Európában. A legnagyobb gyűjtemény a kontinensen, ami egy nép régi pomológiai örökségét őrzi.
Akinek földje nincs annak hazája sincs...
Eme igazsággal akkor kellett szembesülnöm, amikor szülőfalumban, ahol születésem óta élek, egy eladó földet, velem szemben az illetékes hivatalok osztrák állampolgárnak adtak, aki Ausztriában él, még magyarul sem tud, de érdekeltségi körébe térségünkben több ezer hektár tartozik. A térség földjeinek, erdeinek több mint a fele.
Összegezve: 2022-ben ennek az osztráknak, aki itt is próbálja kamatoztatni befektetéseit, több joga van, mint nekem, saját szülőhazámban és szülőfalumban.
A hivatal döntése kapcsán felmerül a kérdés: Magyarország Alaptörvénye kire vonatkozik?
Európa félmilliárd polgárára?
Esetleg egy másik országra? - jelen esetben az osztrákokra?
Amennyiben ránk, magyarokra vonatkozik, akkor az alaptörvény P) cikkelye egyértelműen fogalmaz:
"A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedék számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége."
Erre az alaptörvényre esküszik fel a miniszterelnök, az országgyűlési képviselők stb.
Ezért a földért őseink a vérüket adták - napjainkban bárki megveheti, akinek van pénze és mi idegenek szolgái vagyunk ősapáink földjén.
Egy nép jövőjét soha nem a múltja, hanem a jelene határozza meg. Szembesülve a mai magyar valósággal, a vidék pusztulásával, a jövőben lehet nekünk vármegyénk, meg főispánunk is, de ha tovább haladunk ezen az úton,
HAZÁNK az nem lesz.
Pórszombat, 2022 10. 17.
Tisztelettel:

Kovács Gyula
a régi magyar gyümölcsfajták őrzője

Utóirat.
" Hazaszeretet a hazához, ennek földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez stb. érzett ragaszkodás (...)
Az egyesekből az együttélés: a vérrokonság, a közös nyelv a lassan kifejlődő közös érzés és gondolkodásmód,
közös erkölcs, szokás, közös történeti sors, közös szenvedések és örömök népet alkotnak...
Csak nagy nemzeti hanyatlás korszakában gyengül ez az érzés, kap lábra az önzés, a magánérdekek kielégítésének
hajhászása, a hazaszeretet szóval vallása, tettel megtagadása. (...)
A nemzetek akkor bomlanak föl, amikor a hazafiság érzése nem védi meg őket a nagy megpróbáltatások idején."

Pallas Lexikon VIII. köt. , a 'hazaszeretet' szócikk részlete"

Írta: Obersovszky Gyula író volt halálra ítélt

Felolvasta: Wittner Mária volt halálra ítélt

Elhangzott a magyar Parlamentben, 2001. február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján.

Megilletődve állok a magyar Országházban, ahol történelmünk kimagasló személyiségei a magyar nép javára alkottak törvényeket, mint Tisza István, Klebelsberg Kunó, Hóman Bálint, de itt alkottak törvényeket egy hamis eszme nevében is, mely egy jobb sorsra érdemes nemzet elvesztésén munkálkodott.

Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat – élőket és holtakat -, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat.

Vádoljuk őket, mert a lenini utat nagy igyekezettel honfitársaink csontjaival kövezték ki. A világ legdrágább, legfájdalmasabb útja ez, s a továbbhaladásunk tétje milliónyi emberélet volt.

image 2VEGYÜK  VISSZA AZ IRÁNYÍTÁST!
 
IDEGEN ÉRDEKEK HELYETT MAGYAR ÉRDEKET!
 
ALKOTMÁNYOS RENDET!
 
Pártérdekek helyett nemzetérdeket!
 
ÉLJÜNK AZ ÖNRENDELKEZÉS  ÉS ELLENÁLLÁS ALKOTMÁNYOS JOGÁVAL!
 
 
A RENDEZVÉNY UTÁN EGYÜTT FOGUNK FELVONULNI A VÁRBA, AHOAZ MVSZ ÉPPEN BUDAHÁZY ÉS BARÁTAI ÜGYÉT FOGJA KIVESÉZNI!!
 
Várunk minden tenni akaró magyart!

20220815 18102220220815 181534Az ősi szokáshoz híven az üde, tiszta természet ölén, Budapest egyik szakrális hegyén Anyaistenünk tiszteletére jöttünk össze.

Kötetlen beszélgetésünk során meghallgattuk Czékus Jóbtól a „Mama” c. verset./József Atilla/

E kedves vers segített Bennünket, hogy földi gondjainkat elengedve Édesanyánkra gondolva lelkünkkel Égi Édesanyánkra hangolódjunk.

Alkalmunkon a tárogató hangja, énekünk, valamint a láng fellobbantása segítette lelkünk igazi kapcsolódását az Égi Anyánkkal.

Tölgyesiné Magdi köszöntötte a jelenlevőket, melyben méltatta az anyai szeretet csodáját és szükségességét. Fénye tisztítsa meg szellemünket, lelkünket a tisztánlátáshoz.

Az egyedüli tiszta Anyai Szeretet képes elfogadni valakit lényével, sorsával, jó és rossz tulajdonságaival, gyengeségeivel együtt. Nem köti feltételekhez a szeretetét: ez az erőszakmentes elfogadás, a feltétel nélküli szeretet, mely a jó közösség alapja.

    „Kérünk, mint Nagyasszonyunkat

     És örökös jó Anyánkat.

     Égi Anyánk segítsd meg

     A szép magyar népedet.”

     „Tündöklő Nagyasszonyunk

     Oltalmazd az országunk.”

DSC03508Emelkedett lélekkel búcsúztunk egymástól, és a jövőre nézve megállapítottuk, hogy szükségünk van gyakoribb találkozókra.

Parányi tisztító tüzünket nézve felfedeztük, hogy a lángnyelv fölött menekül  a rossz.

 

Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői

Szeretettel várunk minden együtt gondolkodó honfitársainkat a Nagyboldogasszony tiszteletére
2022. augusztus 15-én hétfőn 18 órára
Helyszín: Árpád kilátó Gugger hegy

Nagy szükségünk van a találkozóra, mivel a lelkünk kiüresedett ebben a kilátástalan helyzetben, ezért a szeretet közvetítésével egymás felkarolásával segítsük egymást.
Legelőször azt kell elfogadni, hogy a „romlatlan”, tehát a zsidó kereszténységbe be nem zsugorított népünk egész élete Istenünk tisztelete volt. Amikor az idegen egyház templomainak felépítésére kényszerítették az ősi népünket, akkor a régi szokások szerint Boldogasszonyának tiszteletet téve adta a Gondviselő kegyelmét a Magyar Népnek.
Az ősi szokáshoz híven az üde, tiszta természet ligeteibe, berkeibe és az Égre nézve imádkoztak, énekeltek, örültek, daloltak, táncoltak az Anyaistenük tiszteletére. Mikor a Nap lement, tüzet gyújtottak és tűz fényében megjelentek a dicső ősök az öreg-mágusok meséivel.

A régi hagyomány, rítus szerint 14.-én hajnalban vad virággyűjtéssel kezdődik amikor a Nap lelket lehel a virágba. Este csokrokat kötnek, virágból elkészítik a Boldogasszonyt majd meggyújtják a szent tüzűket, és fohászaikkal, imáikkal virrasztanak és várják a Nap keltét a Napba öltözött Boldogasszonyt.
--A szent tűz tisztelete az ősi vallás legtisztább, legszakrálisabb, legigazibb vallása mind a mai napig. Ősi hitünk szerint a sötétség hatalmainak ideje az éjszaka – elűzésük legjobb fegyvere a Nap tükre és a tűz, melyben az ősök tanyáznak. Alkalmunkon a tárogató hangja, valamint a láng fellobbantása segíti lelkünk igazi kapcsolatát az égiekkel.
Egymás kezét megfogva fohászkodjunk Nagy Boldogasszony Anyánkhoz, kérve a test, a lélek, a szellem egyesülését, mert Ő minden magyarok Égi, Földi Anyja és létének védelmezője.
Fohászunkkal kérjük, hogy A n y a i   s z e r e t e t é t terítse reánk és a fénye tisztítsa meg szellemünket, lelkünket a tisztánlátáshoz.

Helyszín: Budapest II. ker.:Törökvész út - Kapy út kereszteződésénél levő „pléhkrisztus”-tól tovább gyalog a Verecke lépcsőn felfelé (kb.: összesen 400 m.) a felső szakaszáig, Verecke útba érkezik, ahol egy táblát helyezünk el, hogy az Árpád kilátó ŐRTŰZ balra, kb. 100 lépés után jobbra a betonútra, majd folyamatosan a hegyre vezető erdei úton az Árpád kilátó alatti kis tisztásig.
Megközelíthető: BKK-val: 11-es busszal. Batthyány térről a Verecke lépcső megálló RC https://bkk.hu/menetrendek/#11 vagy 29-es busszal. Hűvösvölgy, illetve Szentlélek tér felől, Verecke lépcső megálló.

Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői
Lelkiismereret’88.Egyesület

Az emberiség a fejlődésben -- a 3. évezredre vetítve, -- úgy tűnik ismét válaszúthoz érkezett.

Ha az ökológusok jelzéseit nézzük, ha a Természet kódolt üzeneteit vizsgáljuk, ha az emberi társadalmak mai állapotait összehasonlítjuk, az arra érzékeny emberekben, valami nagyon - nagy, -- szinte meghatározhatatlan – aggódást vált ki a mai és a jövőbeni életünkkel kapcsolatban. Mindez egyre több ember gondolkodásában megjelenik, de mintha az egyén szintjén megragadna, és nem összegződne az emberiség gondolkodásának a folyamában.

Talán hiányzik valami gondolkodási rendezőelv, vagy a népi gondolatokat egybegyűjtő megnevezhetetlen akarat, ami megindítaná a világ jobbrafordulásának a cselekménysorát.

Magyaroknál mindenkori rendezőelv az IGAZSÁG.

"Az igazság náluk nem törvényekkel volt elfogadtatva, hanem a jellemükbe volt oltva! Nem volt nagyobb gonosztett a lopásnál. Természettől fogva becsületesek voltak."

                                                   (Zajti Ferenc „Magyar Évezredek”)

Ősi vallásunkban a vallás, valaminek a vállalását jelentette, amely a Zarathustra alapeszméjével egyezett meg:

           EGY gondolat, EGY szó, EGY tett!

unnamedKedves Honfitársak!

2022. július 10 –én  vasárnap 11 órára a Ferences templomba hív imádkozni  Budaházy Gyuriék szabadulásáért Ria néni 
(Dr. Mónus Béláné 94 éves).
Kérünk Benneteket, hozzon el lelketek erre a misére!

Köszönjük Ria néni gondolatát és áldozatvállalását!
Helyszín: Budapest,V. Ferenciek tere 9.
Tiszta lelkiismerettel kérjük ŐS - TEN  áldását a hazafiakra!

Trianon1 500Június 4. - én délelőtt Nyers Csaba Országos Trianon Társaság alelnöke több éve már, a Batthyány örökmécseshez gyűjti táborát. E rendezvényeken a L’88. Egyesület is évről évre részt vesz.Trianon2 500

 Az idei megemlékezés után az Országházhoz vonultunk. Petíciót adtunk át a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjének Dúró Dórának, ebben a kormányt kérjük, történjen meg egy szakértői csapat felállítása annak érdekében, hogy -- felperesként, békés, jogi úton -- forduljon az ENSZ - hez, és a Nemzetközi Bíróságok felé, kérve a Békediktátum felülvizsgálatát.

Mátyásföldre mentünk délután a XVI. kerületi Pilóta utcában álló Hősök emlékművéhez, az Örökzöld Október Egyesület és a Lelkiismeret’88.Egyesület közös rendezvényére. A felszólalók megemlékeztek a magyar gyásznapról, említve, hogy a hősök véráldozata által még „Mégis élünk”. (Bartis Ferenc)  A két Egyesület végezetül a tisztelet jeléül koszorúját elhelyezte az emlékművön.    

A Mi Hazánk Mozgalom az Ukrán nagykövetség elé 16.30 – ra hirdette demonstrációját, -- tiltakozásul az értelmetlen, pusztító ukrán háború ellen.

Trianon3 500A tárgyalások helyett az esztelen háborúzást választja az ukrán miniszterelnök!Trianon4 500

Özönlenek a pusztító fegyverek Ukrajnába – az ártatlan emberek élete, sorsa nem számít.

 „ Egy ellentét-szítással, önbizalom-megrengetéssel, hagyomány -- és érték relativizálással, semmiség -- és bűnösségtudat sulykolással fertőzött „belső Trianon”, valamint egy keresztény hagyományt feladó, egész világra kiterjedő „globális Trianon” képében.  

Egyvalamit azonban elfelednek a háborút kirobbantó erőterek képviselői: elfeledik, hogy tettükkel önmagukat is megfeszítik. Csakhogy az ő keresztjük fölött már nem az  ŐS-TEN  áll, hanem démonok, hárpiák és alvilági lények fognak gyülekezni.”

Adatok Trianonról

102. évvel ezelőtt TRIANON-ban megkötött „Békediktátum” a világ emberiségének a szégyene, bűne!

Nincs a világnak még egy olyan országa, aki saját magával lenne határos!