„Ki fogja megoldani a magyarság problémáját? A következő nemzedék? Ne várjunk erre, mi vagyunk a következő nemzedék."

— (Szántai Lajos MOM-kultúrház, 2005.)

 
Petíció Kárpátaljáért
Revíziós tüntetés lesz Kárpátalja Népeiért a
Külügyminisztérium előtt

A kárpátaljai Magyarság végveszélybe került. Aki tehette elmenekült, az otthon maradt férfiakat az utcán fogdossák össze és ágyútölteléknek viszik a frontra, Közösségi jogaiktól megfosztották őket, Kárpátaljára özönlenek a kelet-ukrajnai menekültek, megváltoztatva e térség etnikai összetételét.

    kárpátalja

Ilyen körülmények között szükséges a magyar állam határozott fellépése a kárpátaljai magyarok és az ott élő magyaroroszok, azaz ruszinok védelmében, amely népnek az etnogenezise a Magyar Királyságban ment végbe, és amelynek a puszta létét is letagadja a kijevi rezsim.

A Lelkiismeret '88 csoport a Magyarok Világszövetsége támogatásával tüntetésre hív minden magyar hazafit. A tüntetés keretében megkísérlik egy Szijártó Péter külügyminiszternek címzett petíció átadását.

A rendezvény főszervezője Gyetvay György Gergely, az MVSZ Fővárosi Szervezetének elnöke, báró Perényi Zsigmond leszármazottja, akinek egyik felmenője a XX. század derekán visszacsatolt Kárpátalja kormányzója volt.

A tüntetés időpontja: 2023. február 27., hétfő 18 óra

Helyszín: Budapest, II. kerület, Bem tér, a Külügyminisztérium épülete előtt

Add tovább, és tarts velünk!

 

DICSŐSÉG A HŐSÖKNEK

A budavári kitörés a hősiesség, és nem az ideológiák megtestesítője. Olyan katonai, emberi hősi cselekedet, amelyre méltán lehet büszke a magyar nemzet!

A becsület napja, avagy a budavári kitörés kapcsán nácizni és fasisztázni nem csak rendkívül történelmietlen, hanem nagyon embertelen és gusztustalan dolog is.

Az előző évszázadokban a hősies ellenfelet is megbecsülés övezte, legyen szó akár a magyarországi török hódításról, a katonának, a hősnek és az ártatlan embernek minden normális társadalomban kijár az őt megillető főhajtás és tisztelet!
Azok, akik most megint a hőseinkre való emlékezést használják fel arra, hogy fasisztázhassanak, nácizhassanak és vérben forgó szemmel gyűlölködhessenek, ismételten kiállítják magukról a bizonyítványukat:

Megerősítik azt a tényt minden gondolkodó emberben: hogy nem lehet Magyarországon közeledésről, megbékélésről, egymás kölcsönös elfogadásáról beszélni. 

Ha nincs a budavári védők hősiessége, és nincs az össznépi ellenállás, akkor Közép- és Nyugat-Európa térképét egészen máshogyan rajzolták volna át 1945 után, és azok, akik ez ellen ágálnak, megtapasztalhatták volna a nyugati jólét helyett ugyanazt a bolsevik terroridőszakot, amely főleg a zsidó származású terrordiktátor, Rákosi Roth Manó uralkodása alatt Magyarországon is bekövetkezett.

Az Örökzöld Október Egyesület és a Lelkiismeret’88.Egyesület az idén is megemlékezett a Budapest várát körülvevő szovjet ostrom gyűrűből kitörő katonákról, hősökről. E nap a Becsület Napja, melyről minden magyarnak kötelessége megemlékezni a hősökről!

Kis csapatunk a Szél Kálmán téren találkozott. Láttuk ott, hogy minden útkereszteződésben 4-5 rendőrautó várakozott és egyeseket igazoltattak a rendőrök. Az Ostrom utca felső szakaszán a Bécsi kapuig sűrű rendőrautó és rendőr sorfal állt. Többszöri rendőri kérdés után jutottunk csak tovább. (hová megyünk rendezvényre?) Bécsi kapuhoz érve szörnyülködve láttuk, hogy a kapu tetején az antifák üvöltöztek :--„itt vannak az oroszok, adjátok meg magatokat!” stb. Csörömpöltek és lengették a vörös csillagos zászlóikat.

A szemben levő evangélikus templom homlokzatához húzódva sűrű sorban álltak és zajongtak, üvöltöztek az antifák -- kb. 200 fő – maguk előtt tartva a nagy transzparenseket. Miattuk lezárták a várban levő Kapisztrán térhez vezető utakat. Tönkretették a várba igyekvő több ezer turista napját, lehetetlenné tették a hősökről való megemlékezést! Szomorú szívvel fordultunk vissza, megélve azt, hogy saját hazánkban mi vagyunk a „kirekesztettek”. Ez érthetetlen!!

Elgondolkoztat ez a helyzet: -- az antifákat miért nem vegzálják, mint anno a Magyar Gárdát? Európa több országában terrorszervezetnek minősítették őket. Idehaza semmi. Pedig már tavaly is vegzálták ugyanezen rendezvény megemlékezőit.

Vajon a február 10-11-én félholtra vert, megkéselt, kórházban fekvő MAGYAR embereket mikor és melyik állami "méltóság" fogja meglátogatni és nyíltan elítélni a magyar emberek elleni nyílt erőszakot?

A bűnöző antifákat, miért nem tiltják ki az országunkból? Miért kell nekünk ezt eltűrni?

Nem az érték a mérték?

VideoCapture 20230212 134050 1000A kulturális túránk meghiúsult ugyan, de a Krisztina körúti hősi halált halt honvédek emléktáblájánál a két egyesület vezetője méltatta a hősies helytállást.

Végezetül tiszteletünk jeléül elhelyeztük koszorúinkat.

A megemlékezést himnuszainkkal zártuk.

 

Ezután a L’88. csoportból még voltak, akik vállalták, hogy a Budai hegyekben levő katona síroknál egy – egy mécsest helyezzenek el.

Útvonal: Törökvészi út 11-es busz végállomástól a Nyék hegyen keresztül a Szép Juhászné vasúti megállóig, a Pálos romokig 3.5 óra.

DSC03874 1000  DSC03869 1000

Wass Albert képAz ÚR 2023. esztendejében, Jégbontó havának (február) 19. napján, vasárnap 17 órai kezdettel

A Hazatérés Temploma, Szabó Dezső Katakombaszínházban

Budapest, Szabadság tér

 WASS ALBERT, az erdélyi költő- és írófejedelem születésének 115. és halálának 25. évfordulóján műveit felidézve emlékezünk rá, Csillagvirágok című rendezvényen.

Fellépnek: Ambrus Károly (tárogató, furulya) ; Dévai Nagy Kamilla (előadóművész); Incze József (színművész);  Incze Máté (színművész); Kisfalusi Lehel (színművész);  Szentpéteri Eszter (műsorvezető); Gula Léna (isk. tanuló)

Az emlékműsort összeállította és a szereplők számát gyarapítja:

Csabai János (színész, rendező)

Belépőjegy nincs, de támogatási hozzájárulást köszönettel ELFOGADUNK.

Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszteletünk Mátyásföldön, vitéz Molnár V. József  mellszobránál

2023. február 2. csütörtökön 16. 30

                                   M   E   G   H   Í   V   Ó

Hagyományunkhoz híven üde „Erzsébet ligetébe” hívunk Benneteket boldogasszony énekes imafohászra.  Molnár V. Józsi bácsi tanítványa volt Albert Éva Katalin textiliparművész, ezért úgy gondoltuk, hogy a nemrégiben felszentelt, Gábor Emese által megformázott csodálatos mellszobránál jöjjünk össze tanítványaival és tisztelőivel.  Ha feszít belülről, azt meg kell tenni – nem a lelkek sokasága, a mélyből jövő, állhatatos sóhaj ereje hathatós – s eleink ebben is példát mutattak nekünk. Simonné Schuck Mária Magdolnát imatársunkat  idézzük:  

                                              „JÓSKA BÁCSI NEM MÚLT, HANEM A JŐVŐ”

 – „Népünk régi hitében a földi élet fénytől fényig tart: minden gyermekkel napocska, csillagocska születik a világra, s ha meghal valaki, csillag támad a mennyen. Ez utóbbi okán találhatjuk Nimród, Attila, László, Margit… csillagát a föntben. Isten csillagokba írta a történelmünket. Földi életünkben megpróbáltatik bennünk, általunk a teremtői Fény, az egyszeriben az Örök - oka, titka, miértje ennek Istennél vagyon. (Molnár V.József)”

Ismerjük Babits Mihály költőnk Második énekéből egymás jobb megértéséhez, elfogadásához segítő kulcsot:

               „Mindenik embernek a lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban.
                És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”
.

Így hát ki – ki hozza magával bátorságát megnyilatkozni énekkel, ismeretekkel. (gyertya, fáklya)

Gyertyaszentelő  Boldogasszonyunk alkalmával az égi „NAP” földi mása az a tűz  amelyet állandóan táplálnunk kell hogy a TISZTESSÉG  uralkodhasson.

A tisztesség a lélek tisztaságának uralma pedig egyenlő a magyar ősvallással.

Ősi hitünk szerint a sötétség hatalmainak ideje az éjszaka – elűzésük legjobb fegyvere a Nap tükre és a tűz, melyben az ősök tanyáznak.

A láng fellobbantása segíti lelkünk igazi kapcsolatát az égiekkel. A szent tűz mellett fohászainkkal, imáinkkal virrasztunk és várjuk a Nap keltében a Napba öltözött Boldogasszonyt.

Az ősi szokáshoz híven a tiszta természet ligetében JÓSKA bácsira tekintve és az égre nézve énekelünk, imádkozunk, fohászkodunk, dalolunk, örülünk egymásnak Anyaistenünk tiszteletére.

NL temetése2Budapesten Újpest Megyeri úti temetőben Nagy Lászlót sok igazszívű magyar ember, barát kísérte utolsó útjára.
Aranyló napsugár szórta ránk sugarát a búcsúztató szertartás alatt, éreztetvén az Égi kegyelmet!
Az ittlevő honfiak tiszteletadásán, virágözönén érezhető volt a lelkek összekapcsolódása. Sok-sok igazszívű magyarnak egy időben, egy helyen gyakorta kellene összejönni, megtapasztalni a Lélek erejét. Nem engedve helyet a sopánkodásnak, csak figyelmet, tiszteletet adni egymásnak és az igazi Hősöknek.
Búcsúbeszédet mondott Hegedűs Lóránt tiszteletes, Dr. Gaudi Nagy Tamás és Gonda László. A Nemzeti Jogvédő beszédében elhangzott, hogy az elszámoltatás és az igazságtétellel még tartozunk Lacinak. Halálához kétséget kizáróan hozzájárult a 2006 - s brutális rendőrterror támadása, melyben elvesztette bal szeme világát. .
Ezután elkísértük utolsó útjára a sírjáig. A nemzetiszínű-szalagos koszorúk és az egyénileg hozott fehér rózsák, élővirágok özöne borította el a sírhantot.
Búcsúzóul együtt elénekeltük himnuszainkat.
A barátok, tisztelettevők lehajtott fejjel a 2006-s események szörnyű súlya alatt Lacival a szívükben lassan távoztak.
Végezetül a Lelkiismeret’88. Csoport jóvoltából felcsendült a Kárpátia zenekar „Az utolsó szó jogán” c. sokunk által ismert csodálatos dala, majd az. Egészséges fejbőr együttestől az „Esküszünk a nemzet magyar Istenére” és a „Magyar Hiszekegy”-et mondtuk el.
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!”
Szalagunk felirata: „Amíg élünk Laci 2006.Nem felejtünk L’88. Egy.”

Bpest,2023.01.11.
Lelkiismeret’88.Egyesület

I. rész

Történeti áttekintés

A magyarság gondolkodó kisebbsége alighanem Petőfivel érez együtt, aki kárpát-medencei "szerencsés megmaradásunkról" így vélekedett.

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak

Árpád szabad harcos népét szolgasorsra vetette és máig (!) hatalmában tartja az ármány, az idegen hódítók fegyvere, a judeokeresztény vallás szellemi béklyója, a történelemhamisítás és a jogászi csűr csavarás. Itt és most a két utóbbiról lesz szó.

Január 31-én jelent meg "elvetemült" írásom a szentkorona tanról [amelyet épp most fazoníroznak a sokkal fennköltebben hangzó "szentkorona eszmévé" az írástudók]. Írásommal nem voltam megelégedve. A cikket az indulat szülte, amit így fejeztem ki. "Ami miatt váltig bosszankodom, az a makacsul hirdetett, történelmi jogi és erkölcsi értelemben vett hazugság, hogy az 'istváni állam' szerves folytatója, örököse az 'árpádi államnak' és magába olvasztva annak jogrendjét továbbfejlesztve megőrízte azt."

Akkor is tudtam, különösen kikre bosszankodom, de nem neveztem meg közülük senkit. Arra gondoltam, hogy egy tisztességes nyílt vitában szállok szembe velük. E gondolat jegyében egy felhívást tettem közé Facebook oldalamon, számolva azzal, hogy a szentkorona zsonglőrök könnyen fölébem kerekedhetnek.

A hatás meglepő volt. Akikre tulajdonképp nem is pályáztam, Déri Zsuzsanna és Orosházi Ferenc, elfogadták a kihívást. Az igazi "célszemélyek" közül viszont Brindza András lerázott, Tóth Zoltán lebeszélt magáról, Halász József és Zétényi Zsolt urak pedig válaszra sem méltattak.

Ez a hozzáállás némi haszonnal is járt. Újból utána néztem, miért is "pikkelek" az urakra. Hozzáolvastam a témához. Felfedeztem az Ősi Örökségünk Alapítványt
és egy kedves ismerősömtől ajándékba kaptam néhány témába vágó könyvet, amelyek az Alapítvány gondozásában jelentek meg [újra].

Túlzás nélkül szólván újabb ablakok nyíltak előttem.

Lássuk csak.