"Nagy kéréssel fordulok RÁKOSI elvtárshoz:…ártatlanul…szenvedtem 10 hónapon keresztül, ártatlanul és indokolatlanul szenvedett a családom is, de rehabilitálva mégsem lettem, sőt, szabadulásom óta újabb igazságtalan ítéletek sújtanak…Kérem azonban, Rákosi elvtárs, ne értsen félre; én nem azért érzem a Párthoz tartozónak magam, mert a Pártban vannak még olyan személyek is, akiket inkább a becsvágy fűt, mint a lelkesedés a munkásosztály ügy iránt – nem!...azért akarok a Párt tagja maradni, mert ugyanabból a különös anyagból vagyok gyúrva, mint a többi kommunista, …nem tudok másért élni, mint a Párt!...Kérem, Rákosi elvtárs, bízzon bennem, és én nem fogok segítségére méltatlannak bizonyulni…"

— (Bauer Tamás édesapja, dr.Bauer Miklós, ÁVH-s főtiszt 1954.II.21.)

ALBERT  ÉVA  KATALIN  TEXTIL IPARMŰVÉSZ

Boldogasszony textilkép sorozatának második alkalommal való bemutatására.

2023. augusztus 14  -- szeptember 14 – ig (hétőtől péntekig, 14.00-18.00, szombat 10.00-14-00).

   Helyszín:  Budapest III. Szépvölgyi út 7.

Útmutató: A Bécsi út és a Lajos utca közötti részen a PÉKSÉG mellett, a „Nemzeti dohánybolt” táblánál van a lépcsőlejárat a „Művészeti óvóhelyre”  VARGA  BÉLA  tulajdonos kiállító helyiségébe.

Vetítésre kerül Albert Éva video filmje, melyben a művésznő egy évtizedet felölelő szorgalmas munkájának eredményeként   létrejött magyar népi motívumokból merített Boldogasszony faliképeiről mesél.

Tervünkben szerepel, hogy előadókat egy-egy alkalomra meghívunk.

                         Augusztus  19 – én  szombaton 11 órakor

Bernáth Ilona bábaasszony, néprajzos szakíró a Boldogasszony tisztelet az egészségben, szülésben, gyógyításban című előadását hallgathatjuk.

V Á R U N K    S Z E R E T E T T E L !

Tölgyesiné Taraba Magdolna

Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői
Becsületbeli Társaság nevében

A Magyar Nemzet tagjaként kijelentjük, hogy:

nem fogadjuk el a „kikiáltott” köztársaságok létezését, mert idegen hatalom akaratából jöttek létre, mint a1946. évi I. törvény,

a „köztársasági kisalkotmány” az 1949.évi XX-as törvénnyel bevezetett szovjet alkotmány a szovjet köztársaság az 1989-es „ideiglenes köztársasági alkotmány”, ami az 1949-esnek a módosítása

és a „rózsadombi paktummal” módosult a 2011-es „Alaptörvény”, mert az általa létrehozott újabb „köztársaságnak” sincs társadalmi elfogadottsága, mert nem a Nemzetgyűlés alkotta meg és nem lett népszavazásra bocsájtva.

Mindezek tudatában kijelentjük, hogy:

Íratlan Történeti Alkotmányunk, és a Szent Korona által biztosított ősi, szokásjogon alapuló jogrendünk nem helyezhető puccsal, vagy államcsínnyel hatályon kívül! Ezért Magyarország, mint a Szent Korona országa, melynek jogfolytonos állama a Magyar Királyság, államformája a királyság, ma is szabad, független és semleges állam!

A Szent Korona Országa, mint legitim és létező Magyar Királyság, nem tagja az Európai Uniónak, a NATO-nak, WHO-nak, honpolgáraira nem hatályosak sem ezeknek a szervezeteknek, sem a velük szerződéses viszonyban álló illegitim köztársaságok törvényei, így azok el nem ismeréséért a honpolgárok nem vonhatók felelősségre!

Web: www.lelkiismeret88.hu

Lelkiismeret'88 megemlékezése (TISZAESZLÁR  2023. április 2.     141.éve történt   (1882.április 1.)

Kedves magyar testvérek!

Mint Anya szólok, Solymosi Eszter sírja mellől a szeretet jegyében. Kérjük az Égiek segítségét, hogy Boldogasszonyunk oltalmazza és áldja meg e napot és a jelenlévőket.

Kérlek Benneteket: mondjuk el együtt a HUN IMÁT.

Ezután  Boldogasszonyunkhoz fohászkodunk:

Szóval szólítalak, áhítattal hívlak ég-föld teremtője, BABBA szép Boldogasszonyunk,

Erdőket, hogy füllel hallgasd, Mezőket, hogy szemmel tarthass.

Adj erőt égi jó Anyám, lerázni sok terhemet, kínzó keservemet, - Oltalmazd szegény lelkemet!

Boldogasszony, égi ősöm, Téged hívlak örökösön. Égi anyám,maradj mindig velem!

Légy ma is végzetes bajunkban segítségünkre ABBA Atyám és BABBA égi Édesanyám Boldogasszonyunk.

A zsidó purim és pészah ideje egybeesik a keresztény Húsvét, helyesebben Feltámadás ünnepével és az azelőtti készülődéssel.

Pészah ünnepének alapja, hogy az ún. Egyiptomi fogságból szabadultak az egyiptomiakat ért sok csapás, gyilkosság és kifosztásuk árán. Purim pedig a perzsák közötti mészárlás és a zsidó hatalom megerősítésének ünnepe.

Az egyiptomi esetben megölik az áldozati bárányt, és az ő vérét kenik a házakra, hogy megvédelmezzék magukat, és kedvezzenek bosszúálló istenüknek. Vajon Jézus Krisztus és a keresztény magyar szűz leányok vérét is ezen rituálé okán ontották ki?

tűz2023. március 31. péntek 17.30
Árpád kilátó: az EU ellenes VÉRES KARD országos körútjának
       20 éves évfordulója alkalmából
                      SZER tűzet gyújtunk.
 
 
A helyszín térképének linkje:
https://www.google.com/maps/place/Árpád+kilátó/@47.5327117,19.0029299,15z/data=!4m5!3m4!1s0x
4741d925a07ce1b1:0xed82d297f9c78d54!8m2!3d47.5351802!4d18.9998084
 
Helyszín: Budapest II. ker.:Törökvész út - Kapy út kereszteződésénél levő „pléhkrisztus”-tól tovább gyalog a Verecke lépcsőn felfelé (kb.: összesen 400 m.) a felső szakaszáig, Verecke útba érkezik, ahol egy táblát helyezünk el, hogy az Árpád kilátó ŐRTŰZ balra, kb. 100 lépés után jobbra a betonútra, majd folyamatosan a hegyre vezető erdei úton az Árpád kilátó alatti kis tisztásig.

Megközelíthető: BKK-val: 11-es busszal. Batthyány térről a Verecke lépcső megálló RC https://bkk.hu/menetrendek/#11 vagy 29-es busszal. Hűvösvölgy, illetve Szentlélek tér felől, Verecke lépcső megálló.
 
--------------------------------------------- 
Április 1. szombat  17 óra
Felsőgöd   Margit u 7.
TURULMADÁR  söröző
--------------------------------------------- 
Solymosi Eszter sírjaÁprilis 2. vasárnap 13 óra 
Tiszaeszlár temető
Solymosi Eszter sírjának koszorúzása
 
 
 
 
Szeretettel várunk mindenkit
 
a Lelkiismeret Csoport és
az Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői
 

Tisztelt Külügyminisztérium!

Nyílt levelünk célja, hogy felszólítsuk a külügyminisztériumon keresztül a magyar kormányt, hogy hozzon meg fontos nemzet stratégiai döntéseket, és lépéseket az Ukrajnában kialakult súlyos helyzetre való tekintettel.

Nemzeti sorskérdésünk történelmi óráiban vagyunk, és nincs hová tovább hátrálnunk, miközben a kárpátaljai magyarok vére értelmetlenül hullik egy olyan háborúban, amihez semmi közünk sincs!

Először is:

Kárpátaljai férfiakat az utcákról, munkahelyükről, az óvodáktól, iskoláktól hurcolják el, amikor épp a gyerekeikért mennek.

Egyértelmű információk azt mutatják, hogy ezek a kisebbségi sorkatonák a legveszélyesebb frontokon, aránytalanul többen hullanak el, mint az ukránok.

Másodszor: 

Kárpátalja lakossága 1991. december 1- i ügydöntő népszavazáson (78 %-os részvétellel, 81.4%-os többségű igennel) kinyilvánította, hogy autonóm státuszt kíván. Kijev ezt a mai napig nem léptette érvénybe. Ellenkezőleg, a népszavazás erre vonatkozó kérdéseit, utólag közvélemény-kutatássá silányította. 

Harmadszor:

Az ukrán állam fennállása óta, figyelmen kívül hagyja, sőt folyamatosan lábbal tiporja, és elnyomja a nemzetiségek jogait és megtűri a nemzeti kisebbségek elleni atrocitásokat. Sőt mindezeket tetézve, a kisebbségek elleni törvényeket hoz. Terrorista módon viselkedve, végül odáig ment, hogy már bizonyítottan 14 ezer Donbaszí orosz vére szárad a kezén, ami miatt is robbant ki az orosz beavatkozás.

Bem szobor“Igazságot, önrendelkezést és békét Kárpátalja népeinek! 
 
Ezért, a magyar külügynek fel kell vetni a különböző európai fórumokon, Kárpátalja békés területi revízióját."
 
„A hit pedig, a remélt dolgoknak, valóságként való elfogadása,
és a nem látott tények felől, a magunk meggyőzése”
 
- Deák Ferenc igy fogalmazott:
„Amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják.
De, amiről a nemzet önként lemondott, annak visszaszerzése kétséges.”
 
A Biblia erről beszél:
„De, mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk,
hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk”
 
Egy ugyancsak komoly könyv így int, bátorít minket:
 
„Beláthatatlanok az ember távlatai
- csak ámulhatunk rajtuk -
Felmérni azonban, képtelen vagyunk őket.”
(Alexandr. Szolzsenyicin a 20. század tragédiájának nagy orosz elbeszélője)