„…Egész helységeket tudok, ahol a szegény földmívelő nép nem magának, de a kortsmáros zsidónak szánt, vet, arat. Ezen néptípusnak, kit vallásának különössége századok óta megtartott anélkül, hogy azon nemzettel, kiknek közepette, mint a növény tápláló nedvét elvonó gomba él, egybeolvadott vagy a nationalizmushoz csak egy gondolattal is közeledett volna…”

— (Kossuth Lajos)

Ez bizony félelmetes!

Reménykedjünk?

Földünk életének és jövőjének sorsfordító válaszútján kijelenthetjük, hogy jelenleg az egyik legfontosabb téma a rendkívül magas frekvenciájú 5G-s rendszerek erőszakos és a kollektív emberi akaratot figyelmen kívül hagyó telepítése. Ez a földi történelem egészét tekintve legtragikusabb hatalmi és profitszerző játszma a teljes ökoszisztémát és minden életformát súlyos és visszafordíthatatlan veszélybe sodorhat!

Ezért ma nem lehetne egyetlen felelős állampolgár, egyetlen tudatos gondolkodó, értelmiségi, tudós, orvos, terapeuta, mérnök, IT szakember és szellemi úton járó fényküldött sem, illetve a bolygó, mint élő entitás és a következő generációk jövője iránt szenzitív ember, aki támogatja ezt az elvetemült és mérhetetlenül felelőtlen vállalkozást a puszta haszonszerzésért, amely csupán néhány multi kezében összpontosul majd.

   

   2020. áprilisi riport                                                         2020. februári riport

   

                                                            Videók a zarándoklatról

    

   Dr. Vernon Coleman                              Dr. Gődény György              Dr. Pócs Alfréd (rövid riport)

    

  Dr. Pócs Alfréd (hosszabb interjú)   Dr. Tamási József (március)         Dr. Tamási József (április)

A Magyar Szent Korona meghamisítása - Történelem mindenkinekKedves magyar (fele)Barátaim!
 
Láthatóan a vírus - ha csak időlegesen is - elszakított minket egymástól.
 
Ez az emberi kapcsolatokat végletesen erodáló, a közvetlen érintkezést ellehetetlenítő helyzet válaszra várt. „Mentsük a menthetőt” - jelszóval egy "mozgalmat" indítottam:
 
Most, hogy lebeszélni igyekeznek minket a kézfogásról, mint az üdvözlésnek egy több ezer éves (még a szkíták által bevezetett) módozatáról, nem kell kétségbe esnünk!  Ahelyett, hogy ellenkeznénk, karoljuk föl, népszerűsítsük pártus elődeink ismert kéztartását, az üdvözlésnek eme visszafogott módját (Babba Mária ajánlásávallásd a Szent Koronáról hiányzó képen). (1. és 2. kép)  Nincs kontaktus (ez a legfontosabb) - azért egy mosollyal még kiegészíthetjük!

1.kép A Szent Koronáról hiányzó „Szűz Mária kép”

szanatrug2.kép SzaNaTRuG

A könyökkel való hadakozást (a köszönés javasolt „sémicontact” változatát) hagyjuk meg a könyökvédős brüsszeli bürokratáknak! Komikus, zavarba ejtő és felettébb célszerűtlen! Hogyan értelmezhetjük tehát a felemelt jobb kéz (függőleges síkban) kinyújtott tenyerét? Őseink mágikus jelképei segítik az eligazodást. Szanatrug pártus uralkodó szobrán (2. kép) látható ruházat mintázata (megegyezik a torinói lepel takarójának (a Mandylionnak) a mintázatával) amely a kör ("idő") és a
kereszt ("tér") egyközpontú megjelenítésével információt rejt. (Ha egyközpontú, akkor a kettő egymástól el nem választható, azaz EGYnek tekinthető.) Az IDŐ a negyedik dimenzió. Az ötödik dimenzió az Információ (magyarul: TéNy) egy kijelentést tartalmaz: a TéR-IDŐ maga az EGY! (VilágEGYetem). Az öt ujj, mint 5 TeNgely (5 dimenzió) EGY pontban fut össze: ez TéNy (akarom mondani: TeNyér)./A magyar nyelv őrzi az ősi („holisztikus”)világszemlélet fogalmait!/  Ma ezt úgy fogalmaznánk, hogy a TéR (a „látható világ” > a „részecske jellegű megnyilvánulás” ) és az IDŐ (a „transzcendens/nem látható szféra” > a „hullámtermészetű megnyilvánulás” ) egymástól el nem választható, ugyanaz az EGY! A felmutatott tenyér tehát információt közöl. A ma embere kiolvashatja belőle a következőket: „Tiszta a kezem” („Fegyvertelen”) „Érzékellek, (köszöntelek) de ne gyere közelebb!” Mindez a kitűzött célnak tökéletesen megfelel. Ha átvilágítaná, az Élő Valóság legfontosabb szerkezeti jellemzőjét, a Fibonacci számsor képviselte „Arany arány” újabb megnyilvánulását láthatná maga előtt (3. kép) (A számsor az 1-től indul és tart a végtelenbe.)

Kedves Magyar Ember! Ön, aki ezt olvassa, amennyiben egyetért az alábbi felhívással, juttassa el képviselőjéhez, országvezető politikusokhoz, mint saját követelését. De juttassa el az ismerőseihez is, hogy ők is gondolkozzanak el és legyenek támogatói annak, hogy mi, "plebs" / köznép nem tűrjük tovább, hogy az emberiség egy igen szűk köre a világ országainak politikus bábjaival karöltve játszadozzon az emberiséggel, annak legnagyobb részét kiírtsa és a megmaradottakat zombikká züllesztve rabszolgaként tartsa fenn. (lásd ezt: https://vigyazo.blog.hu/2017/02/05/amerikai_stonhenge_az_antikrisztus_tizparancsolata)

Közszolgák!

Lakosként, választópolgárként, a magyar nemzet tagjaként kérem, hogy az alábbi lakossági kérés ügyében maximális aktivitással járjanak el és a nagy nyilvánosság felé a végzett tevékenységükről, a tudomásukra jutott információkról folyamatos és részletes tájékoztatást adjanak!
 
Sokunkban felmerült, hogy a koronavírus nem természetes, evolúciós úton jött létre, hanem rosszindulatú, az emberiség tömegpusztítására indított kísérlet eredményeképpen. Ennek tisztázásához követeljük a körülmények független szakértők általi megvizsgálását, nagy nyilvánosság előtt a felelősök név szerinti megnevezését és a legszigorúbb felelősségre vonását és kérjük ehhez - mint a lakosság kéréseinek képviseletére választott tisztségviselőket - az Önök aktív támogatását, közbenjárását.
 
Különösképp fontos e vizsgálat, mivel nem ismertek annak körülményei, hogy pontosan miként jelent meg az emberiség életében, és miért éppen Kínában? Valóban egy vuhani piacon egyszercsak ott volt ez a vírus? Honnan? Ki juttatta oda?
 
S hogy miért is vagyunk bizalmatlanok a központi tájékoztatásokkal szemben, íme, példaképpen egy videó, melyben Bill Gates szájából hangzik el egy nyilvános, tudományos rendezvényen az általa vezetett kutatóintézetnek az emberiség kiirtására vonatkozó tevékenysége:  https://www.youtube.com/watch?v=0cSeZxgOTls
Számon kérte már ezt valaki Bill Gates-en? És ő csak egy a sok közül, akik valószínűsíthetően hasonló indítékkal végeznek kísérleteket, már állítottak elő és vetettek be tömegpusztító vírusokat. Ezen kutatások világméretű kivizsgálását követeljük!
 
Egy biztos: a lakosságot zombiként kezelve, manipulált, hamis és elsősorban pánikkeltő információk szolgáltatásával sokáig már nem lehet hitegetni. Lehet, hogy még sokan a WC papír köbméternyi vásárlásával gondolják, hogy megússzák a fertőzést, de az értelmesen gondolkodó emberek száma rohamosan növekszik! És ezek az emberek értelmes, igaz válaszokat várnak a feltett kérdéseikre!
 

Drága, Magyar(!) Testvérem! Hát ennyit ér a mi „demokráciánk”.... Teljesen mindegy kire szavazol, mivel minden pártban ők ülnek. Hogy mivel érdemelte ki a magyarság ezt a bánásmódot?

A rózsadombi paktum

A paktum eredeti változata 1989-ből

Íme a PAKTUM, amelyről nem lehet beszélni. Ez volt írásom kiinduló pontja. Most pedig közlöm a magyar népre erőszakolt gyalázatos szerződés szövegét. Egy otthoni publicista, mint Benedek István, nem teheti meg ezt saját jól felfogott érdekében, az Angliában élő Révffy László azonban a közelmúltban nyilvánosságra hozta ezt a megdöbbentő árulást. Szövegét Németországban élő barátom küldte el, azzal a kéréssel, hogy terjesszük a magyarság minél szélesebb köreiben. Kívánságának eleget teszek, mert teljesen egyet értek vele, hogy ezt mindenkinek meg kell ismerni.

A látnok Petőfi ad választ versében: "Szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egymagára a gyáva népek a magyart!"

1989.március 15-én írták alá a "Rózsadombi Paktum" 20 pontját a hét hazaáruló Antal József, Göncz Árpád, Boross Péter, Horn Gyula, Pető Iván, Paskai László, Zoltai Gusztáv (MaZsiHisz). (Mind a 20 pont beteljesült)

2004-ben az Európai Unió keretein belül jogilag is megszüntette Magyarországot!

Mert nem hangzott el az évszázados történelmi tanulság, hogy

          Habsburg, kommunista, cionista unió, békés, szabad magyarnak nem való!

Petőfi idejében sem volt szabad a szólás soha:

"Ha majd a bőségkosarából mindenki egyaránt vehet,

 Ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, 

 Ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán:

 akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,

 Mert itt van már Kánaán."

Magyarságnak nem csak a Kánaán nem jött el, de a XX.században háromszorosan is nemzetgyilkosság áldozata lett. Az 1920-as trianoni diktátumtól, a párizsi békeszerződésen át a rózsadombi paktumig majd az Unióba való betuszkolásig terjed a sor.

A hatalmak mindenkor égbekiáltó hazugságokat lepleztek, melyekben a félrevezetések  összefüggő, ellentmondás nélküli láncolatot képeztek. 1848 márciusa óta is folyamatos a hatalomnak az önmaga dicsőítése, melyben a szabad gondolat kimondást véres megtorlás, aljas kirekesztés követte.

 (részlet)    Én vagyok az örök kérdőjel......

                  Kiáltó vagyok a pusztában......

             (Vengerszka-széle1851.május 20)

                           Petőfi Sándor