"Nagy kéréssel fordulok RÁKOSI elvtárshoz:…ártatlanul…szenvedtem 10 hónapon keresztül, ártatlanul és indokolatlanul szenvedett a családom is, de rehabilitálva mégsem lettem, sőt, szabadulásom óta újabb igazságtalan ítéletek sújtanak…Kérem azonban, Rákosi elvtárs, ne értsen félre; én nem azért érzem a Párthoz tartozónak magam, mert a Pártban vannak még olyan személyek is, akiket inkább a becsvágy fűt, mint a lelkesedés a munkásosztály ügy iránt – nem!...azért akarok a Párt tagja maradni, mert ugyanabból a különös anyagból vagyok gyúrva, mint a többi kommunista, …nem tudok másért élni, mint a Párt!...Kérem, Rákosi elvtárs, bízzon bennem, és én nem fogok segítségére méltatlannak bizonyulni…"

— (Bauer Tamás édesapja, dr.Bauer Miklós, ÁVH-s főtiszt 1954.II.21.)

A Magyar Nemzet tagjaként kijelentjük, hogy:

nem fogadjuk el a „kikiáltott” köztársaságok létezését, mert idegen hatalom akaratából jöttek létre, mint a1946. évi I. törvény,

a „köztársasági kisalkotmány” az 1949.évi XX-as törvénnyel bevezetett szovjet alkotmány a szovjet köztársaság az 1989-es „ideiglenes köztársasági alkotmány”, ami az 1949-esnek a módosítása

és a „rózsadombi paktummal” módosult a 2011-es „Alaptörvény”, mert az általa létrehozott újabb „köztársaságnak” sincs társadalmi elfogadottsága, mert nem a Nemzetgyűlés alkotta meg és nem lett népszavazásra bocsájtva.

Mindezek tudatában kijelentjük, hogy:

Íratlan Történeti Alkotmányunk, és a Szent Korona által biztosított ősi, szokásjogon alapuló jogrendünk nem helyezhető puccsal, vagy államcsínnyel hatályon kívül! Ezért Magyarország, mint a Szent Korona országa, melynek jogfolytonos állama a Magyar Királyság, államformája a királyság, ma is szabad, független és semleges állam!

A Szent Korona Országa, mint legitim és létező Magyar Királyság, nem tagja az Európai Uniónak, a NATO-nak, WHO-nak, honpolgáraira nem hatályosak sem ezeknek a szervezeteknek, sem a velük szerződéses viszonyban álló illegitim köztársaságok törvényei, így azok el nem ismeréséért a honpolgárok nem vonhatók felelősségre!

Web: www.lelkiismeret88.hu