„Minden érzéseddel szeresd földedet, mely szült, ápolt, s hantjával eltakar. Ám csak úgy lángolhat kebelünk drága hazánkért, ha ismerjük múltját és gyakorta látjuk elvonulni a dicsők fényes sorait…Emelkedjetek, buzogjatok, és hozzájuk hasonló lenni törekedjetek!

— (Magyar Történelmi Arcképcsarnok, 1902. Ára: 2 korona)

140. évforduló alkalmából emlékezünk Eszter sírjánál

Örökkzöld Október Egyesület és a Lelkiismeret’88 Egyesület
(Az alábbi írás 2012-ben íródott: "GONDOLATOK HÚSVÉTI VIRRASZTÁSKOR 2012-ben.")

TISZAESZLÁR 3 2mbAz imádságokkal kegyelmi állapotot élünk át.
Megerősített tudatomban, hogy a jézusi Golgota a magyarság Golgotájával azonos!

Az éjszakai imádság közben emlékképek sora villant fel a Jézusi szenvedés és a sok fiatal magyar lány értelmetlen véráldozata kapcsán. A hit nagyon fontos, mert a hittel csatlakozik lényed a világhoz, a Hit minősíti a lelkiséget.
1. Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
5. A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közűl vagy a kecskék közűl vegyétek.
7. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, a hol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földét.
15. Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret; még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost ejéndik az első naptól fogva a hetedik napig, az olyan lélek irtassék ki Izráelből.”

Mózes II. könyve 12. rész

 „Eljőve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kelle öletni a húsvéti báránynak.”

Lukács Evangélioma 22.7.

A zsidó purim és pészah ideje egybeesik a keresztény Húsvét, helyesebben Feltámadás ünnepével és az azelőtti készülődéssel.

Pészah ünnepének alapja, hogy az ún. Egyiptomi fogságból szabadultak az egyiptomiakat ért sok csapás, gyilkosság és kifosztásuk árán. Purim pedig a perzsák közötti mészárlás és a zsidó hatalom megerősítésének ünnepe. /70 ezer perzsát elevenen égettek el, mai napig ezt ünneplik!/

Az egyiptomi esetben megölik az áldozati bárányt, és az ő vérét kenik a házakra, hogy megvédelmezzék magukat, és kedvezzenek bosszúálló istenüknek. Vajon Jézus Krisztus és a keresztény magyar szűz leányok vérét is ezen rituálé okán ontották ki?

Solymosi Eszter tiszaeszlári kislány gyalázatos véráldozatának emléke nagyon felkavart, két évtizede nem hagy nyugodni!

Solymosi Eszter történetének szándékos elhallgatása, feledtetése, az igazság kétségbe vonása felháborít!

A Magyarországon a jogszolgáltatás alatt ekkor rendült meg a föld, mert a 60 millió forint kölcsön kamat későbbi megfizetési kérelmének elutasításával zsaroló Rotschild miatt, Magyarország magára hagyott egy árva kis magyar libapásztorlányt, Solymosi Esztert.

Hány ilyen cinkos elhallgatása volt, a magyar néppel szemben elkövetett bűnöknek?

Egy kis vissza tekintés a XX. század elejére 1903-ban meghalt XIII.Leó pápa és a Rotschildéknak meg volt az új pápa jelöltjük Rampolla, de addig nem lehetett kihirdetni míg az Apostoli király beleegyezését nem adja. Ferenc József megvétózta, így X. szent Piusz lett a pápa. Ebbe a bankár hatalom nem nyugodott bele, többé a magyar Apostoli király nem fogja megvétózni az új világrendjüket, ezért kaptuk Trianont.

A XX. század kiemelkedő bűne Hazánk trianoni ország csonkítása, szétszabdalták és szétrabolták „Isten országát” a Kárpát medencét, és egyben az Apostoli királyságot is megszüntették.

XXI. század első nagy bűne, hogy 2002-ben elkezdték az EU-s csatlakozási propagandát, melyről már akkor tudható volt, hogy ez nem a magyarság érdekeit szolgálja, vagyis hamis képeket festettek elénk, hazudtak, félrevezették a magyarságot az ország akkori és jelenlegi vezetői.

Ezért indultam 2003. március 31.-én Árpád napján a budapesti Árpád kilátótól felvilágosító szándékkal a „VÉRES KARD” országos körútra (2003. április 10.-éig), mivel valós tájékoztatást az ország nem kapott az illetékes liberális „eu-s” szekértolóktól. /19 éve/

Utam során több történelmi helyet bejártam, amelyek a magyarság szempontjából sorsfordító mérföldkövek voltak.

Így nem maradhatott ki – többek közt – Tiszaeszlár sem, ahol felkerestem Solymosi Eszter sírját, és kegyeletem jeléül nemzetiszínű szalaggal átkötöttem a síremléket, elmondtam a HUN imát és a Boldogasszony Anyánkat. Azóta is minden évben április 1.-én megemlékezem Solymosi Eszterről, a magam és a Lelkiismeret ’88 Csoport nevében, több szervezettel együtt.

Solymosi Eszter sírja

Solymosi Eszter síremléke Tiszaeszláron, 140 éve történt

Emlékezetes számomra a 2003-as pünkösdi ünnep Csíksomlyón.

Hangulatát csak az tudja, aki a virrasztáson átélte az „Istenvárást”.

A Napba öltözött Boldogasszony megérkezett a „pír”-ban, s előttünk szülte  meg bíborból szent fiát a Fény-Fiát, aki a Teremtő szándéka szerint a Világ Világosságát hozza el számunkra. Imám meghallgatásra talált.

Emlékezetes számomra a 2003-as pünkösdi ünnep Csíksomlyón.

Hangulatát csak az tudja, aki a virrasztáson átélte az „Istenvárást”.

A Napba öltözött Boldogasszony megérkezett a „pír”-ban, s előttünk szülte  meg bíborból szent fiát a Fény-Fiát, aki a Teremtő szándéka szerint a Világ Világosságát hozza el számunkra. Imám meghallgatásra talált.

BABBA által kinyitott fénykapu három színben jelent meg: szürke, bíbor és arany, ezek helycserével forogtak a Napban. Majd a Napot körbe fogta egy madár fej a csőre és a nyaka látszódott. Ezután a Nap köré kirajzolódott Magyarország a Kárpátok határaival és a Napban megjelent a terített szárnyú Turul madár. Hihetetlen jelenet volt így az arcomat a tenyerembe tettem pár másodpercig, majd felkaptam fejem és egy hosszú oszlopon a Turul madár az égen jelent meg. Boldogasszonyunk az égi kötényében egyben tartja országunkat és a magyar lelkeket..

Pünkösd hétfőn, Hatod helyiség fogadójában, amely Tusnádfürdőtől 20 km-re délre van, elmeséltem a pünkösdi élményeket, majd Solymosi Eszter szomorú, vérlázító történetét.

A hallgatóságomból valaki említette, hogy itt a közelben Bardócon is van egy „Solymosi Eszter” akit Kolumbán Margitnak hívtak. Megdöbbentett e hír! Elgondolkoztató, hogy a Kárpát-medencében hány ilyen gyalázatos eset történhetett?

Rögtön elindultam Bardócra, felkutatni az áldozat családját. Meg is találtam a Kolumbán házat, ahol egy kislány fogadott. Ő a földeken dolgozó édesapjához irányított, aki elmondta, hogy az ő testvére volt Margitka. 1952-ben  Brassóban egy zsidó házban szolgált. Férfi elkísért a temetőbe a családi sírhelyhez, a sírkövön a negyedik sorban olvasható Margitka neve:

KOLUMBÁN MARGIT

1934–1952 

Elmondtam érte egy imát, és az ő sírkövét is átkötöttem egy nemzeti színű szalaggal.

Temetőből visszatérve a Kolumbán házba, Margit mostohaanyja megmutatja Margitka falon levő fényképét, melyen Margitka 18 éves.

Sóhajtások közepette mondja:

„Margitka meghalt, pedig az esküvőjére készült. Azt mondták „öngyilkos” lett. Brassóba kellett mennem azonosítani a holttestet. 

Borzasztó volt! Kis teste furcsán nyeklett - nyaklott.”

Akkor nem gondoltam arra, hogy nekem ezt egyszer majd meg kell írnom, de rejtélyes halála megtörténtének 60. évfordulója késztetett ezt leírni. 

Kolumbán Margit

Arcképe és Síremléke Bardócon

Margit mostohaanyja meséli, hogy van még egy „Solymosi Eszter”, akit Boda Juliannának hívnak.

Ő szintén Brassóban szolgált, ugyanabban a zsidó utcában ahol Kolumbán Margit csak 10 házzal odébb, és 14 évvel később történt az értelmetlen halál.

A Boda család síremléke Erdőfülén áll. 1966-ban, 20  évesen ő is „öngyilkos” lett! Sírján ez a felirat áll:

JULIÁNNA   1946 -1966

HIRTELEN HALÁLOM ROSSZ EMBER ÁLTAL

Boda Julianna

Arcképe és Síremléke Erdőfülén

Két fiatal lánynak és még nagyon sok ismeretlen fiatal keresztény lány emlékének tartozunk azzal, hogy mindenkor megemlékezünk, és hírét tovább adjuk lányainknak, fiainknak, valamint

NEM  FELEJTÜNK!
Ezekre a bűnökre sincs bocsánat!
Ne hagyjuk, hogy az igazi bűnösök büntetlenül maradjanak!

Krisztus Urunk mondá: „keressétek az igazságot és azt a háztetőkről is prédikáljátok”

Bardóc térkép

Bardóc és Erdőfüle a térképen

Álljon itt egy idézet, Winston Smith, Miért hiszek a zsidó rituális gyilkosságban? című írásból:

A zsidó nép teljesen alkalmas a rituális gyilkosság gyakorlására, és mérhetetlen mennyiségű történelmi bizonyíték szól amellett, hogy gyakorolják is. Nem tudom elképzelni, hogy ezt leállítanák most, tehát abban a korban, amikor hatalmukban áll elrejteni gonosz tetteiket, és a szolgalelkű média hamis módon áldozatként ábrázolja őket.”

Jézus, a bárány, így szólott az őt körülvevő zsidókhoz az evangélium szerint:

Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.”

Ti nem az én atyám fiai vagytok!

Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” (János 8/44)

Végezetül egy részlet Dr. Mihály Ferenc: Kiáltónak szava c. könyvéből:

Vajon van-e ma »Isten országa« és hol? Van, testvéreim! Mégpedig ott, ahol szkíta utódok, Isten magyar fiai laknak. A Kárpát-medencében, melyet Zarathustrának megígért az Úr és ő kiadta a jelszót:

»Tömörüljetek egybe, Egy Isten, egy szív, egy akarat, egy lélek, egy múlt, egy jövő.« A tömörülést Nagy Árpád fejezte be »Az Ígéret Földjén« a Kárpát-medencében. Vajon híven sáfárkodtál-e te – elődeidben és magadban – Istennek e szent ajándékával? Bizony nem.

A teológia és a történelemtudomány szerint ez az egyetemes vallás a legrégibb kultúrájú népnek, a mi szkíta magyar őseinknek vallása volt, melyet egyenesen az élő Isten nyilatkoztatott ki évezredeken át az Ő nagy fiainak, kiket a történelem Yima, Zarathustra, Jézus és Mani néven tart nyilván, akik mind a mi szittya- magyari népünk gyermekei, az őshit szerint Isten fiai voltak.

Halld meg Testvér a »kiáltó Szót«, mert a történelem fejszéje már a magyar élet fájának gyökerére vettetett: »Ti vagytok a világ sói, de ha a só megíztelenül,mivel sózzák azt meg?« – kérdi tőled Jézus.

A megíztelenülés: a közömbösség, az elmagyartalanodás

(Dr. Mihály Ferenc „Kiáltónak szava” 10, 11. oldal).

Tölgyesiné Taraba Magdolna