„Erjedést, viszályt és ellenségeskedést kell előidéznünk egész Európában… és más földrészeken is. Ebből kétszeres hasznot húzunk… az országok hozzászoktak ahhoz, hogy bennünk elkerülhetetlen kényszerítő erőt lássanak… ily módon a gójok kormányai továbbra is az emberiség jótevőit és megmentőit fogják látni bennünk…"

— (Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei VII. Jegyzőkönyv)

szeszak2021. december 1-én, 90. évében megtért Őstenéhez egy igaz magyar ember. Nagy űrt hagyván maga után!

Mély megrendüléssel, sajnálattal vesszük tudomásul, hogy az Igazságot szerető és az igazságért harcoló honfitársunk e földi világból eltávozott! 

Tisztességével, szellemi nagyságával, tudásával szolgálta nemzetét. Az ügyvédek csoportjából is kiemelkedett hazugságot, álnokságot nem tűrő személyisége -- már igen ritka az ilyen gerinces erkölcsi tartás! 

A Kárpát-haza hű fiaként átérezte magyar küldetését.

Hajdú-Bihar Megye Főügyészeként feltárta az olaj ügy maffia hálózatát, s a regnáló hatalom legfőbb ügyésze köszönet helyett felállította az ügyészi székből és nyugdíjazta.

A magyar lelket megtörni nem lehet, ez után is az igazságot szem előtt tartva élte életét és működtette honlapját.

 A kétezres évek elején szükségét érezte, hogy létrehozzanak egy segítő kezet nyújtó ügyvédi társaságot. A Nemzeti Jogvédő Alapítványnak Ő volt a szellemi atyja -- mely  szerint, minden megyében működjön egy Jogvédő Alapítvány.

A Lelkiismeret’88. Egyesület ténykedése és jogorvoslati ügyei folytán Budapesten ugyan létrejött a mai napig is működő Nemzeti Jogvédő Alapítvány, de az alapítók Őt kihagyták! Vajon miért?

Homonnay  Ottó János sorai gyönyörűen tükrözik személyiségét: 

„Felelősségének tudatában él és tudja, hogy tetteiért csak tettekkel fizethet még itt, e földi életben – nem valaki másnak – egy elképzelt áldozatnak a vérével. Hite nem gyáva, egyéni felelősség alól kibúvókat kereső, emberi méltóságtól megfosztott bábut, hanem gerinces, emelt fővel járó, valóságos magyart faragott belőle, mint amilyennek valójában az Alkotó eredetileg elképzelte.

Életszemléletében, életszeretetében, életének minden pillanatában az Istennel való állandó együttlétében, tetteiben valóban mintájává vált annak az embertípusnak, kit a nagy Alkotó saját képére és hasonlatosságára teremtett magyarnak.”

Az élet tapasztalatát, tudását, bölcsességének hiányát örökké érezni fogjuk!

Esténként, ha felnézünk a csillagos égre, s szólunk Hozzá, biztosak lehetünk benne, hogy választ kapunk kérdéseinkre  ---

„ A  TISZTA  LELKIISMERET  VEZÉRELJE  CSELEKEDETEINKET!”

Köszönjük, hogy életünk részese voltál!

Lelkiismeret’88. Egyesület

       elnöksége és tagjai