„Egy irgalmatlan nagy görbe orr, felette éles szemek, alatta ravasz ajkak mosolya, beárnyékolva két dugóhúzószerű hajfonat által, ezer rongyba foszló antic öltözet – valóságos mozaik – két sáros lábon ingó görbe hát, pintli és síp… ez a zsidó.”

— (Ónody Géza: Tiszaeszlár)

DSC03108

„Küzdöttél, de már nem lehet a csend ölel át és szeretet, csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek.”

Fájó szívvel vettük tudomásul, hogy a Lelkiismeret’88 Egyesület tagja 2021.november 6.-án életének 82. évében Teremtője elé állt. Hazáját szerető honfitársunk földi életének csillaga immár az égi Csillagösvényen ragyog.

60-as években pályája kezdetén okleveles kertész mérnökként szaktudását Nyugat Német országban látta biztosítva, mint növénynemesítő. 4 év után a honvágy haza hívta, érdekelte hazája sorsa, és környezetében kereste a lehetőségét hol tud segíteni.

Több egyesületnek és társaságnak volt tagja, ahol tudását, értékes gondolatait érvényre tudta jutatni. A „Magyarnak lenni” vers részlet híven tükrözi Sós Jenő lelki világát, minden porcikája a magyar földért sóhajtott.

„Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,

Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,

Féltőn borulni minden magyar rögre.

S hozzá tapadni örökkön-örökre!..

(Magyarnak lenni, részlet -- Sajó Sándor)

-- Egyik szellemi atyja volt a Nyék - Kurucles Egyesület létrehozásának, Keresztszülők a Moldvai – Csángó Magyarokért Egyesület, amelyben egy gyermek taníttatásával keresztszülőséget vállalt, -- Magyarok Világ Szövetségében, mint tag aktívan részt vett a kettős állampolgárságért kezdeményezett aláírásgyűjtésben, - A Kölcsey társaságnak szintén tagja volt.

1996-ban a „Mogyoróhegyi 108.pont” a magyar nemzet életének rendező elveinek elfogadásán, valamint a 20 éves évfordulón a Mogyoró hegyen is jelen volt Sós Jenő. Ennek a fontos rendező elvnek 2021-ben Abonyban a negyedszázados megemlékezésére került sor Király B. Izabellánál, volt Magyar Érdek Pártjának elnökénél.

Számtalan magyar újságnak és kiadványnak volt előfizetője: HUNNIA, KÖTÖTT KÉVE, Szittyakürt, Magyar Fórum, Magyar Világ, Alapjaink, Ébredés, Világ Magyarsága, utoljára említve, de nem utolsó sorban a Zsarátnok újság hűséges előfizetője volt.

Kedves lényén keresztül sugárzott a cselekvő hazaszeretet. Társaságunkban sokszor csodáltuk becsületességét, tisztánlátását, hitét. Összejöveteleinken még sokáig fogjuk érezni hiányát.

HINNI, HINNI, HINNI és a zászlót lopva, titokban, de tovább VINNI....VINNI....VINNI” / /Alföldi Géza/ Tölgyesiné Taraba Magdolna

Lelkiismeret’88.Egy. elnöke