„Egy irgalmatlan nagy görbe orr, felette éles szemek, alatta ravasz ajkak mosolya, beárnyékolva két dugóhúzószerű hajfonat által, ezer rongyba foszló antic öltözet - valóságos mozaik - két sáros lábon ingó görbe hát, pintli és síp… ez a zsidó.”

— (Ónody Géza: Tiszaeszlár)

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tisztelt Miniszter Hölgyek és Urak!

Tisztelt Országgyűlés!

A Covid-járvány: „plandémia”... évtizedek alatt gondosan megtervezték... az Új Világrend kikényszerítése céljából

„Természetesen a Covid-járvány: „plandémia”, és különböző agytrösztjeink és hálózataink révén évtizedek alatt gondosan megterveztük. (KSM: Innen a „szójáték”: pan=összes helyett plan=terv a demos=népet jelentő -démia előtt.)  Az általunk tervezett összes főbb változás érdekében, beleértve a globális bankunk és az egy-világ-pénznem számunkra nagy változását is, az embereknek teljesen alárendeltté kell válniuk.

Ezt sokkal nehezebb megvalósítani azokban az országokban, ahol az emberek azt hiszik, hogy látszólag szabadságuk van, és ezért ezek kormányai olyan szélsőségesek voltak az általunk elrendelt félelem és ellenőrzési taktikák mellett.

Főként a köznép nagy részének gazdasági függetlensége teszi őket oly rakoncátlanná ezekben az országokban, és ez valószínűleg alkalmas arra, hogy saját államaik szuverenitásáról és a helyi ellenőrzés támogatásáról döntsenek, ami a terveink legfőbb akadálya, amiért szükség volt a súlyos gazdasági korlátozásokra a világjárvány leple alatt. Ha ennek az emberek nem tesznek eleget, akkor kétségtelenül egy második hullám kerül az útjukba, élelmiszerhiánnyal és teljes kormányzati uralommal – annak érdekében, hogy be lehessen vezetni valamennyi javasolt változtatásunkat:

ÚJ VILÁGREND

ENSZ NAPIREND 21/2030. KÜLDETÉSI CÉLOK

Egy-világ-kormány

Egy-világ-valuta – készpénz nélkül

Egy Világ Központi Bank

Egy-világ-katonaság

Vége a nemzetek függetlenségének

Vége MINDEN ingatlan magántulajdonlásának

Vége a családi egységnek

Elnéptelenítés – a  népesség növekedése és a népsűrűség csökkentése révén:

Kötelező többszörös oltás

Egyetemes alapjövedelem (megszorítások)

Mikrochipes társadalom az utazás megvásárlásához, nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez

A világ szociális hitelrendszerének megvalósítása (például Kínában)

Milliárd készülék csatlakozik az 5G felügyeleti rendszerhez (a dolgok szövete)

A gyermekeket a kormányzat neveli

A kormány tulajdonában és ellenőrzése alatt vannak az iskolák, főiskolák, egyetemek

Vége a magánszállításnak, az autók birtoklásának stb.

Minden vállalkozás a kormány / vállalatok tulajdona

A nem alapvető légi közlekedés korlátozása

Koncentrálják az embereket emberi települési zónákba, városokba

Vége az öntözésnek

Vége a magángazdaságoknak és az állatállomány legeltetésének

Vége a családi otthonoknak

Korlátozott az emberi igényeket szolgáló földhasználat,

Tilos a természetgyógyászat és a természetes, nem szintetikus drogok (gyógynövények stb) használata.’

A fent olvashatók „Az Új Világrendről henrymakow”-csatolmány részlete (Angolból ford.: KSM).

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tisztelt Miniszter Hölgyek és Urak!

Tisztelt Országgyűlés!

Önöket választóik nem azért juttatták a Magyar Állam legmagasabb tisztségeibe, hogy Magyarországot MEGSZÜNTESSÉK, hogy a magyarságot engedelmesen hagyják szétoldani egy önjelölt világ-ura kis csoport által tervezett nagy világkommunizmusban, és nem azért azavaztak Önökre, hogy bűntársak legyenek az emberiség legnagyobb népirtásában!

Önök sokgyermekes szülőként eddig – sokunk számára - hitelesen hirdették a családok szeretetét, megbecsülését.

MENTSÉK MEG A MAGYAR CSALÁDOKAT!

Ne engedjék elvenni a családok otthonait!

Ne vegyék el a gyerekeket a szüleiktől, nagyszüleiktől!

Ne engedjék elvenni azoktól a mezőgazdasági földet, akik rajta és abból élnek!

Ne engedjék a magyar hazai vállalkozásokat tönkre tenni!

Számoltassák fel a nyíltan is károsító szándékkal telepített 5G hálózat már megépült létesítményeit!

Ismerjék be, hogy GYÓGYÍTÓ, vagy BETEGSÉGMEGELŐZŐ OLTÁSOK csak szigorú feltételek mellett készülhetnek, aminek a most Covid-oltásnak nevezett, CHIP-et tartalmazó „vakcinák” egyáltalán nem felelhetnek meg,

ezért az a sorrend is, amelyben elkezdték az oltásokat, csak a NÉPIRTÁS hazai elkezdésének tartható, - és AZONNAL BE KELL SZÜNTETNI!

Orbán Viktor Miniszterelnök Urat idézem: NINCS fölösleges ÉLET!

Igaz, hogy ő ezt a cigányokkal kapcsolatban mondta, de én minden magyar állampolgárra akarom érteni!

Ne engedjék, hogy a sokezeréves múltunk emlékeit őrző településeink helyett az embereket koncentrációs táborokba gyűjtsék, és a LELKES magyar HONVÉDEK megnyugtató hazai szolgálata helyett a jövőben lelketlenné chip-ezett világkatonaság „fegyelmezze” a magyar népet!

Ne engedjék, hogy a természet részének TEREMTETT emberek éppen a természettől legyenek elzárva kényszer-táborokban, és az ISTEN-adta, természet ajándékait és egészségvédő pl. gyógynövényeit és egyéb kincseit ne élvezhessék!,

Akik ilyen természetellenes, egyben emberiségellenes, aljas programot képesek voltak hosszú időn keresztül megtervezni, és folyamatosan végezni a végrehajtását, - GONDOLJÁK MEG: - ők mindezt azért találták ki, hogy mindenütt megszűnjön a KÉSZPÉNZ, és minden pénzmozgás nekik hajtson hasznot. (A bankkártyák már most is őket gazdagítják tovább!)

Gondolják meg: EMBERHEZ MÉLTÓ CÉL ez?!

-       NEM, ez ördögi cél!

Nagyon szépen kérem Önöket, MARADJANAK EMBEREK, és minket, magyar állampolgárokat is hagyjanak meg embernek, chip-es irányítás nélküli embernek!

Aki az Új Világrend ÉLETVESZÉLYES FENYEGETÉSEIT tagadja, és a mai magyar kormányt rágalmazza azzal. hogy ártani akar nekünk, magyaroknak, - az csak a hatalmat akarja megkaparintani, és a „plandémia”-csináló népirtóktól számít jutalomra.

Őket tehát nem lehet arra kérni, hogy MENTSÉK MEG A MAGYARSÁGOT,

MUTASSANAK PÉLDÁT a többi nemzetnek az ISTEN ÁLTAL TEREMTETT EMBERISÉG MEGMENTÉSÉBEN!

Erre a várt, bátor intézkedésükre kérem ISTEN ÁLDÁSÁT!

Tisztelettel:

Kincsesné Salca Mária,

79 éves nyugdíjas,

okleveles mérnök,

15 éve hajléktalan

Budakalász,

Orom u, 7.