„…Hogy hazánkban is mindig veszélyesnek és tűrhetetlennek ismertetett a zsidóság, bizonyítja az, hogy már az 1578-ik IItc3.§-a sürgeté, hogy a ’sidók minél előbb kimenjenek a honból, s addig is kétszeresen fizessék a keresztényekre rótt közadót és többi terheket…”

— (Ónody Géza: Tiszaeszlár)

A Magyar Szent Korona meghamisítása - Történelem mindenkinekKedves magyar (fele)Barátaim!
 
Láthatóan a vírus - ha csak időlegesen is - elszakított minket egymástól.
 
Ez az emberi kapcsolatokat végletesen erodáló, a közvetlen érintkezést ellehetetlenítő helyzet válaszra várt. „Mentsük a menthetőt” - jelszóval egy "mozgalmat" indítottam:
 
Most, hogy lebeszélni igyekeznek minket a kézfogásról, mint az üdvözlésnek egy több ezer éves (még a szkíták által bevezetett) módozatáról, nem kell kétségbe esnünk!  Ahelyett, hogy ellenkeznénk, karoljuk föl, népszerűsítsük pártus elődeink ismert kéztartását, az üdvözlésnek eme visszafogott módját (Babba Mária ajánlásávallásd a Szent Koronáról hiányzó képen). (1. és 2. kép)  Nincs kontaktus (ez a legfontosabb) - azért egy mosollyal még kiegészíthetjük!

1.kép A Szent Koronáról hiányzó „Szűz Mária kép”

szanatrug2.kép SzaNaTRuG

A könyökkel való hadakozást (a köszönés javasolt „sémicontact” változatát) hagyjuk meg a könyökvédős brüsszeli bürokratáknak! Komikus, zavarba ejtő és felettébb célszerűtlen! Hogyan értelmezhetjük tehát a felemelt jobb kéz (függőleges síkban) kinyújtott tenyerét? Őseink mágikus jelképei segítik az eligazodást. Szanatrug pártus uralkodó szobrán (2. kép) látható ruházat mintázata (megegyezik a torinói lepel takarójának (a Mandylionnak) a mintázatával) amely a kör ("idő") és a
kereszt ("tér") egyközpontú megjelenítésével információt rejt. (Ha egyközpontú, akkor a kettő egymástól el nem választható, azaz EGYnek tekinthető.) Az IDŐ a negyedik dimenzió. Az ötödik dimenzió az Információ (magyarul: TéNy) egy kijelentést tartalmaz: a TéR-IDŐ maga az EGY! (VilágEGYetem). Az öt ujj, mint 5 TeNgely (5 dimenzió) EGY pontban fut össze: ez TéNy (akarom mondani: TeNyér)./A magyar nyelv őrzi az ősi („holisztikus”)világszemlélet fogalmait!/  Ma ezt úgy fogalmaznánk, hogy a TéR (a „látható világ” > a „részecske jellegű megnyilvánulás” ) és az IDŐ (a „transzcendens/nem látható szféra” > a „hullámtermészetű megnyilvánulás” ) egymástól el nem választható, ugyanaz az EGY! A felmutatott tenyér tehát információt közöl. A ma embere kiolvashatja belőle a következőket: „Tiszta a kezem” („Fegyvertelen”) „Érzékellek, (köszöntelek) de ne gyere közelebb!” Mindez a kitűzött célnak tökéletesen megfelel. Ha átvilágítaná, az Élő Valóság legfontosabb szerkezeti jellemzőjét, a Fibonacci számsor képviselte „Arany arány” újabb megnyilvánulását láthatná maga előtt (3. kép) (A számsor az 1-től indul és tart a végtelenbe.)

„Aranykéz”  >   EGY => Végtelen („spirálkarok”)

Mi magunk mást is kiolvashatunk belőle: a Naprendszer „leképeződését” ismerhetjük fel benne, hiszen 3 ujjunk a TéR három dimenzióját alakítja (páronként egy-egy 90˚-os bezárt szöggel. A TéR a Nap világánál nyilvánul meg, így első három ujjunkat a Naphoz társíthatjuk. A 4. és az 5. ujj együtt mozdul el, ha a középső ujjhoz képest legnagyobb bezárt szöget keressük. A Föld és a Hold együttesére ismerünk (amely együtt mozgó rendszer), annál is inkább, mert a bezárt szög nem lesz 90˚-os (ne nagyon erőltessük) , hanem 23˚ körüli, ami a Föld-Hold közös súlyponton átmenő forgástengelyének (a „BaBBának”) az Ekliptika normálisával (ez lenne a középső ujj) bezárt szöge! (4. kép)  Eleink ezt az összefüggést jól ismerték: a Menyasszony gyűrűje a 4. -ik ujjra, a gyűrűsujjra került. /A „Mennyek országa” a „menyők országa”! Az állócsillaggal szemben a BoLygók  (BéLgók) a „menyők”./ Az aranygyűrű (a Nap) közös TeNgelyre került a Földdel, az égi együttállás mintájára!  

„Zsebkönyvünkből” minden lényeges információ kiolvasható.

Az ekliptika madártávlatból (a két gyújtópont és a keringő Föld+Hold)
Kicsiben ez a „Napba öltözött Boldogasszony” együttállás megfelelője, amely a nyári napforduló időpontjában jön létre az ekliptika hossztengelyén. Egyben sejtelmes utalás arra nézve, hogy a Menyasszonyból hamarosan „Boldog”-asszony lesz! A felmutatott TeNYér  tehát a „Boldogasszony” (a „BéL”) jelképe, aki/amely az Ekliptika 2. gyújtópontjában (a „gyűjtőpontban”) lakozik. Ez a kollektív memória =”Akasha krónika”  feltalálási helye!  /Nem véletlenül TeNyérből és BéLből jósoltak eleink!/  Az ujjakkal együtt a „Háromságot, mint Egységet” láthatjuk viszont a TeNyér esetében! Szent István királyunk példáját követhetjük, aki a „Boldogasszonynak” ajánlotta fel országunkat. Minden köszöntés egyben felajánlás, a Kozmikus Egységtudat” megerősítése. A két felmutatott „fél” kéz alkotja az EGYet, jelezve azt is, hogy mi (mindenben) EGYet értünk! A pártus uralkodó SzaNaTRuG nevéből is kiolvasható a „háromság, ami egység” szerkezet. Így festett az eredeti szentháromság: „BáL” (a Nap) és „BéL”(a „BéLgók” közös súlypontjában elképzelt precessziós kúp formájában), körölöttük a TéR :„éTeR” (jelképe pl. a TuRul!) /ami síkban TeNgely (TeNyér)/ (6.kép)

A letördelt kézfejek arról tanúskodnak, hogy a hazug világban a TéNy  (TeNyér) sokak számára zavaró TéNyező!
Minden uralkodó „EGYeduralkodó”, az EGY megtestesülése. Az EGYént is ide sorolhatjuk, minden ember teljes EGÉSZ!  A köszöntés tehát a két „fél” egészség szimbolikus összetételével a teljes EGÉSZSÉG megteremtését szolgálja. A felmutatott TeNyér a KöR-öSZ-TéNy tudatú Európa (elfogadott) köszöntése is lehetne, amely gesztus a felhasználó számára a Szent Korona által megtestesített szellemiség (a Kozmikus EGYségtudat: bővebben a http://koristen.hu alatt) elfogadását és közvetítését is jelentené. 2020. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján szeretettel Berényi László Géza

Buddhaui. : "Bud(dh)a" már csatlakozott! (7. kép)

7.kép  Buda velünk, most Pest következik…