„…Egymás mellett egyikünknek vagy másikunknak a dolgok természetes szükségszerűsége folytán el kell pusztulnia, ez az alternatíva. Mi élni akarunk, s akarjuk, hogy e föld a miénk maradjon. Válasszatok!...”

— (Istóczy Győző)

Novák Katalin

Köztársasági elnök

Orbán Viktor

Miniszterelnök

Tiltakozó petíció

Petőfi Sándor emlékének meggyalázása ellen

Első lépés:

Október 6-án a nemzeti gyásznapon a Budaőrsi úti Petőfi Sándorról átnevezett Mária Terézia laktanya előtt kértük és követeltük, hogy

1.Csák János miniszter kérjen bocsánatot 2023. március 15-ért, amikor gondatlanságból meggyalázta Petőfi Sándor emlékét a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél.
2. Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter vonja vissza a laktanyát elnevező határozatát, és kérjen bocsánatot e tettéért.
3. Amennyiben a két miniszter nem tenne eleget e követeléseknek, úgy Orbán Viktor miniszterelnök mentse fel őket haladéktalanul tisztségükből.

November 28-án az országházi levélátvevőn leadtuk a Novák Katalinnak és Orbán Viktornak szóló levelet. 49 Nagykövetségnek is postáztuk a leveleket.

Novák Katalin
köztársasági elnök
Orbán Viktor
miniszterelnök

Mi, a magyar nemzet tagjai és azon tagjai nevében, akik velünk egyetértenek, lelkiismeretünk szava szerint és Történeti Alkotmányunk, azaz a Szent Korona jogrend értelmében kimondjuk a
teljes WHO-szerződés semmisségét.
Itt utalnánk Dr. David Martin EP képviselő leleplező felszólalására az Európai Parlamentben, amikor azt nyilatkozta, hogy „a WHO (World Health Organization) az 1947-es megalakulása óta egy bűnöző kartell.”
A WHO alapítói 1947-ben – a rendelkezésre álló dokumentumok szerint is – bűncselekményekre készülhettek, különben nem kötöttek volna ki maguk számára mentelmi jogot mind a nyomozati cselekmények, mind az azt követő jogi eljárások, mind a büntethetőség tekintetében.

M E G H Í V Ó

Albert Éva Katalin textil iparművész

Boldogasszony textil képeinek kiállítására,
amely a világon egyedül álló páratlan
magyar kincs, egyedi megvilágításban.

Lelke tisztaságát, szépségét tárja elénk
az Égiekre hangolva sugallja
Anyaistenünk tiszteletét.

Szeretettel várunk!
Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői Bt.

Nagykövetségeknek postáztuk eme levelet a petíciók csatolásával. (20 db levél)

Kinai, Japán,  Olasz Nagykövetségek is megkapták.

Íme a petíció szövege:

Tisztelt Nagykövet Úrhölgy/Úr!

Levelünkkel tájékoztatjuk Önöket, hogy nem értünk egyet  Kormányunk állásfoglalásával a jelenleg dúló Izrael - Palesztin háború esetében.

Magyarország kormányának állásfoglalása nem tükrözi a pártatlanságot, amely elengedhetetlen  a jó kapcsolatok fenntartásához.

Az egyszerű ember  átérzi, tudja, hogy a fájdalomnak nincs bőrszíne, országhatára – mindenki egyformán szenved!

Köztudott, hogy médiánk a hatalom által irányított híreket közvetít, köszönő viszonyban sincs a magyar néplélekkel!

Megoldás a jelen Izrael – Palesztin háborús helyzetben a tűzszünet!

Megtorlások leállítása, a két-állami megoldás, béketárgyalások támogatása, ahogyan Oroszország, Kína, Brazília  javasolta.

A petíciókat és az állásfoglalást  -- mellyel egyetértünk -- megküldtük az alábbi  Nagykövetségeknek:

 • Palesztin Állam Nagykövetsége
 • Marokkó Királyság Nagykövetsége
 • Tunézia Nagykövetség
 • Egyiptomi Arab Köztársaság Nagykövetsége
 • Algériai Demokratikus és Népi Közt. Nagykövetsége
 • Katar Állam Nagykövetsége
 • Szaúd - Arábia Nagykövetsége
 • Jemen Köztársaság Nagykövetsége
 • Ománi Szultánság Nagykövetsége
 • Dél-afrikai Köztársaság Nagykövetsége
 • Oroszország budapesti Nagykövetsége
 • Brazil Szövetségi Közt. Nagykövetsége
 • Török Nagykövetség
 • Irán Nagykövetség
 • Izrael Állam Nagykövetsége
 • Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége
 • Szlovák Köztársaság Nagykövetsége

Békét, barátságot, erőt  egészséget, kívánva köszönjük figyelmüket!

Budapest,2023.november 5.

Lelkiismerert’88.Egyesület

               elnöke

Tölgyesiné  Taraba Magdolna

Az ENSZ Közgyűlése elfogadta az arab országok azon határozatát, amely azonnali fegyverszünetet követel a palesztin-izraeli konfliktusövezetben – írja a RIA Novosztyi tudósítója.

120 ország szavazott az állásfoglalás mellett, 14 volt ellene, 45 pedig tartózkodott.
Íme a szavazás:
 
ENSZ szavazás x
Igen, jól látod, a Magyarországot képviselő bábu a "na, vajon kinek?" az utasítására a békefelhívás (fegyverszünet) ELLEN szavazott. Ez egyértelmű jelzése annak, hogy a hatalmon levő párt (zsidesz) ugyanolyan cionista gyilkos, mint a közel-keleti testvérpártja..
Mielőtt belemerülnék a témába: Hogy megelőzzem a "zsidógyűlölő" rágalmat, ezúton is igen nagy tisztelettel adózok pl. az alábbi zsidó származású:
 • Vámbéry Ármin orientalistának, aki elkötelezett magyar érzelmű tudós volt az 1800-as években és ő ment szembe - megcáfolhatatlanul - az akkori MTA "finnugoristákkal", bizonyítva, hogy a magyarság finnugor származása egy hazugság.
 • Mordechai Vanunu mérnöknek, aki felfedte a világ előtt az addig titkosat futó cionista atomprogramot, melynek "jutalma", hogy börtön, majd állandó megfigyelés, háziőrizetben kell leélnie a teljes hátralévő életét.
 • Radnóti Miklós költőnek, aki megírta a csodálatos "Nem tudhatom" versét.
 • Miko Peled izraeli békeaktivistának, aki teljes mellszélességgel kiáll a palesztinok önálló állama mellett, akinek katona apja részt vett 1948-ban a  zsidó állam létrejöttéért folytatott harcokban, majd később ő maga is a béke támogatója lett.
 • Norman Finkelstein írónak, aki megírta a "Holokauszt ipar" c. könyvét, lerántva a leplet a más halálán élősködő, meggazdagodó zsidókkról - pl. Ellie Wiesel valamint számos "kárpótlással foglalkozó" zsidó szervezet.
 • dr. Israel Finkelstein a tel-aviv-i régészeti egyetem emeritus professzorának, aki a "Biblia és Régészet" c. művében leleplezte a bibliában leírt hazugságokat, melyek Dávid és Salamon életéről szólnak. (Mindkettőt legfeljebb - ha éltek egyáltalán - egy héber kecskepásztor törzs vezetőjének titulálja (!), mivel semmilyen régészeti bizonyíték nincs a leírtak alátámasztására. Illetve van, de a két kecske-vezér története valójában az egyiptomi történelemben III. Tuthmosis valamint III. Amenhotep fáraók írásos bizonyítékokkal igazolható története. Ugyanilyen csalás történt az ószövetségi Mózes és Noé személyére, akiket szintén "honosított" a zsidó hazugsággyár.

NOV 3 PLAKÁTJA Petőfi mellett Habsburgok ellen plakát

Petőfi Sándor emlékének meggyalázása ellen petíciót nyújtunk át:

Csák Jánosnak, Szalay-Borbovniczky Kristóf minisztereknek, Novák Katalin elnöknőnek és Orbán Viktor miniszterelnöknek, mivel október 6-i követelésünk nem teljesült.

Határozottan elítéljük, hogy a Petőfi Sándor honvédőrnagy nevét viselő laktanyát átnevezték egy Habsburg uralkodóra. Mária Teréziára, súlyosan  meggyalázva ezzel nemzetünk nagy költőjének emlékét születésének 200. évében.

Ezt az intézkedést Magyarország és a magyar nemzet arculcsapásának tekintjük.

Petőfi Sándor nevében hívjuk a honleányokat és honfiakat!

Nemzeti erődemonstráció plakát

Ezen a linken megnézheti a videót.