„…A magyaroknál minden mást, aki idegen, előnyben részesítenek vezető helyeken…”

— (Elhangzott mester  Magyar Pál, a bolognai egyetem szerzetes tanára, domonkos-rendi tartományfőnök szájából 1231-ben.)

2015. július 17. Petőfi Sándor lánglelkű költőnk emléknapja!

Petőfi Sándor haza tért!

Hőn szeretett Hazájának földje végre befogadhatta!

Rendkívüli eseményen vettünk részt honfitársaink sokaságával együtt.

 

A MEGAMORV Petőfi Bizottság Egyesület által terjesztett szórólapokon, plakátokon internetes honlapokon értesülhettünk Petőfi Sándor temetésének napjáról.

Morvai Ferenc, 26 évvel ezelőtt a hozzá eljutott információk birtokában felvállalta Petőfi Sándor, a magyarok legnagyobb költőjének szibériai sírja felkutatását, azonosítását.

A mindenkori hatalommal szembeni küzdelmes, kitartó munkájának eredménye és koronája a mai nap!

A MEGAMORV Petőfi Bizottság Egyesület elnökének, Morvai Ferencnek cselhez kellett folyamodni, hogy a magyar nemzet költője magyar földben nyughasson! Ugyanis a Petőfi család sírboltját sürgősen műemlékké nyilvánította a jelenlegi hatalom -- megakadályozva, hogy édesanyja mellett pihenhessen fia.

Petőfi Bizottság által felkért szakértő négy antropológusának nyilatkozata szerint tény, hogy Szibériában: 1989. július 23-án Barguzinban feltárt 7. számú sírban talált csontváz Petőfi Sándor.

A hivatalos „magyar” médiáknál tiltó listára tették és elhallgatták Petőfi Sándor temetését, mert a Magyar Tudományos Akadémia (magyartalanító akadémia) állásfoglalása , mely szerint: nem Petőfi Sándor csontjai.

MEGAMORV Petőfi Bizottság e napon programokat szervezett azon honfiaknak, akik kegyelettel adóznak Petőfi Sándor emlékének, és tiszteletüket teszik Petőfi Sándor sírjánál.

11 órakor a Budapest Papp László Sportaréna előtti szabadtéren a Forgatós Táncegyüttes (Makó) két órás előadásában Petőfi Sándor életét mutatták be. A hőség ellenére sorban érkeztek a csoportok az ország különböző részeiről, s a teret megtöltötték egy-kettőre. Az érkezők között vizet osztottak, Petőfi arcképes pólókat, kis zászlókat kaptunk.

Minden elismerésünk a Táncegyüttesé, mert a 30 fok feletti hőséggel dacolva helyt állt, emlékezetes szép előadást nyújtott.

13 órakor a Sportarénában folytatódott a műsor. Belépéskor kedves látvány fogadott: a székeken a „Dokumentum gyűjtemény”, c. kutatást összefoglaló könyv, és egy Petőfi zászlócska volt elhelyezve.

A Kormorán együttes koncertjén „A költő visszatér” c. rockopera részletei hangoztak el, ezt követte „Újra itthon – hazatértem” oratórium kiváló magyar előadóművészekkel.

Petőfi megzenésített versei hallgatása feltöltötte lelkünket, éreztük a költő jelen létét, lelke itt lebegett felettünk.

Döbbenten hallgattuk a narrátort Morvai Ferenc életének viszontagságairól az eltelt 26 év alatti küzdelmeiről, amit a mindenkori hatalommal vívott.

Ezután Morvai Ferenc a MEGAMORV – Petőfi Bizottság elnökének búcsúztató beszéde következett. Felállva, tapssal üdvözöltük.

Ekkor tudatta, hogy a délelőtt folyamán megtörtént Petőfi Sándor, a nemzet költője újra temetése és a sírjának szentelése. Jelen voltak a Petőfi család barguzini és hazai leszármazottai, valamint külföldi meghívott vendégek, méltóságok, akik segítségére voltak a kutatásban.

Őszintén beszélt a 26 év küzdelmeiről. Említve, hogy háromszor nullára tették anyagilag. Megszenvedte a kutatással foglalkozó időszakot a családja is. A pereskedések megviselték egészségét, két szívinfarktuson van túl.

A Burját Tudományos Akadémia leveléből: „Köszönettel megkaptam és áttanulmányoztam a részünkre átadott svájci, amerikai, orosz és kínai DNS vizsgálati anyagát, miszerint a Barguzini 7 sz. sírban megtalálták a magyar költő Petőfi Sándor földi maradványait.” „Gratulálok az Önök kutatási eredményéhez.....”

A bizonyított tények birtokában nyugodt szívvel lezártnak tekinti a kutatást és elhatározta, hogy a hatalom együttműködése nélkül a nemzet fiai temetik el szeretett költőjüket.

„Innen üzenem Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy jöjjön le a nép közé, mert összefogásra van szükségünk. Így nem mehet tovább! Szent Korona elvét kell követnünk, pártok nélkül.

Akik törvénytelenül gazdagodtak, azoktól el kell venni a vagyont! Alkotmányunk szerint mindenki egyenlően részesüljön a javakból.

Egy hónap múlva augusztus 17.-én a Hősök terén ismét találkozunk Petőfi Sándor szellemében.

Petőfi Sándor nem csak a magyar költészet nagy alakja, láng lelke lobog a világban, számos országban tisztelik, tanítják. Saját hazájában 5 éve nem tanítják verseit!

Petőfi Sándor pártokon felül áll, s hirdeti a VILÁG SZABADSÁGOT!

„SZABADSÁG, SZERELEM, E KETTŐ KELL NEKEM!”

Körülbelül 16 órakor indultunk a Sportarénából a Fiumei sírkertbe, Petőfi Sándor sírjához. MEGAMORV Petőfi Bizottság gondoskodott arról is, hogy egy szál rózsát mindenki letehessen a sírra.

Másfél órát mentünk tömött sorokban. Csodáltuk a sok idős honfitársunkat, akik végig kitartottak a nagy hőségben. Órákig tartó várakozás után kerültünk a sírhoz, ahol Kubinyi Tamás honfitársunk mikrofonba mondta be a nevét annak, aki a virágot elhelyezte.

Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői zászlója alatt, Boldogasszony palástunkban tizenhárman járultunk a sírhoz. A Lelkiismeret’88. Csoport zászlóvivők rózsái is a sírra kerültek. A két csoport nevében Tölgyesi Jánosné koszorút helyezett el a sírra.

Szégyen és gyalázat, hogy hazánk nagy fiának a „nemzetinek” hangoztatott kormány sem adta meg a méltó tiszteletet kiérdemlő temetést! Hogyan számolnak el lelkiismeretükkel?!

AKI HAZÁJA ÉRDEKÉBEN NEMZETE LELKÉNEK FELEMELÉSÉÉRT ÁLDOZATOT VÁLLAL, ÉS E SZELLEMBEN TEVÉKENYKEDIK, A LEGMAGASABB KITÜNTETÉST ÉRDEMLI!

Megkülönböztetett tiszteletünk Morvai Ferenc honfitársunké!

Kérjük az Égiek kegyelmét – adjon egészséget, további erőt nemes gondolatai megvalósításához!

Hazánk Fiainak tisztán látást, eszmélést! Gyermekeink jövőjéért álljunk Petőfi szent zászlaja mögé!

„Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!

(Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap Úgy ragyog.)

De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!”

Petőfi Sándor

 

Én vagyok az örök kérdőjel

Én vagyok az örök kérdőjel,
Messiást hordó nagy ígéret,
Balzsamkenőcse az időnek,
Mely folyton  fogy és még sem fogy el!
.......Kiáltó vagyok a pusztában,
Szomjazó lelkek üdítője,
Üvöltő hordák méreg kútja,
Magyar igéknek örök hirdetője!

(Vengerszka-széle 1851. május 20.)

Petőfi  Sándor

 

150717 Petofi temetes 4

 

150717 Petofi temetes 25

150717 Petofi temetes 45

150717 Petofi temetes 49

150717 Petofi temetes 53

150717.Petofi temetes 58

 

Petőfi emlékünnepség (mp4)