„…Egész helységeket tudok, ahol a szegény földmívelő nép nem magának, de a kortsmáros zsidónak szánt, vet, arat. Ezen néptípusnak, kit vallásának különössége századok óta megtartott anélkül, hogy azon nemzetettel, kiknek közepette, mint a növény tápláló nedvét elvonó gomba él, egybeolvadott vagy a nationalizmushoz csak egy gondolattal is közeledett volna…”

— (Kossuth Lajos)

F E L H Í V Á S !

Elég legyen a megszállásunkból!

Szeptember 5-én a Belügyminisztérium előtt a Jobbik által rendezett demonstráción nemtetszésünket fejeztük ki az egyre agresszívabbá váló és követelődző idegen bevándorló tömeg jelenléte miatt.

Az elhangzottakból: Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere elkeseredett védharcot vív a déli határ szélén. A kormány részéről nem kap kellő segítséget. Sikerült a mezőőrség létszámát duplájára emelni, vagyis három főről hat főre! Közadakozásból egy járőrkocsit szereztek be. Ezzel próbálják visszaszorítani a benyomuló illegális migránsokat.

Honfitársaink! Aki teheti, amiben tud, segítsen!

Gyalázat az, hogy Martonfa polgármesterének le kellett mondania azért, hogy a helybéliekkel megvédhesse a települését. A kormányzat egy luxus befogadó állomást akar építeni Bosnyák Atilla András és a lakosság megkérdezése nélkül a település határába. Ez okozott felháborodást a helyi emberekben.

Vérlázító, hogy a migráns az adófizetőknek, azaz nekünk havi 135.000,- forintjába kerül, ezzel szemben a polgármester havi illetménye 90.000,- Ft. Bosnyák Atilla szavait idézve: -- összecsomagolom családom és beállok a bevándorlók sorába.

Követeljük, hogy az adófizetők pénzét ne a bevándorlókra, hanem a magyar emberek egészségügyi szolgáltatására és a magyar oktatás színvonalának emelésére, valamint saját országunk éhezőinek élelmezésére fordítsák!

A közfelháborodás hatására a 200 lélekszám feletti falu tiltakozása jeléül a polgármesterrel együtt tábort vert. Martonfa akciójával a polgármesterek 90%-a egyetért, de pozíciójukat féltve mélyen hallgatnak.

Hazánk megszállása nemzeti tragédia!

Megtartjuk Hazánkat, amelyet Őseink hagytak ránk örökül?

Összefogásra van szükség! Nincs helye a pártvitának!

Elérkezett a cselekvés ideje:

Követeljük, hogy azonnali hatállyal vezényeljék a déli határainkhoz a külföldön idegeneknek szolgáló magyar zsoldosokat, (példa erre az 1848-as szabadságharc) a rendőrség és a katonaság bevonásával a hermetikus határzár érdekében.

Követeljük a migránsok kitoloncolását, akár légi úton, bármelyik irányba!

A határvédők létszámának növelése érdekében a nyugdíjazott rendőröket, határőröket sürgősen állítsák a HON védelmének szolgálatába! Vissza kell állítani a határőrséget, a csendőrséget és a magyar gárdát --- teljes körű intézkedési joggal!

Amennyiben Hazánk határainak védelme nincs biztosítva, úgy KÖVETELJÜK A SZÜKSÉGÁLLAPOT KIHIRDETÉSÉT!

ÉLET VAGY HALÁL?!

HAZÁNK ÉS EURÓPA JÖVŐJE A TÉT!

Lelkiismeret’88.Csoport